In the Same Breath

Director

Nanfu Wang

Klarsynet og kritisk, kinesisk storfilm om corona-pandemien som politisk tragedie på global skala, men med modet til at se fremtiden i øjnene.

Corona-pandemien er vor tids definitive verdensbegivenhed. Hvordan den kommer til at forme fremtidens samfund er dog et åbent spørgsmål, som Nanfu Wang tager op med et imponerende globalt og kritisk overblik. Som kinesisk dokumentarist bosat i USA har hun unikke betingelser for at kortlægge både udbruddet og verdensledernes reaktioner med Xi Jinping og Donald Trump i hvert sit ringhjørne. På baggrund af massive data - og sin egen personlige erfaring - gør hun status over, hvad der faktisk skete i 2020, og hvor det gik galt. Covid-19 er nemlig også en politisk tragedie, der ganger alle verdens eksisterende problemer op med hinanden: Forfængelighed, fake news, konspirationsteorier, propaganda og social kontrol, i en skala uden forhistorie. Men lige så vigtigt er ‘In the Same Breath’ en film, der ser fremad. For måske er nedlukninger og social afstand kun begyndelsen. I hvert fald hvis vi ikke lærer af, hvad der er sket. Og der er Wangs rystende, men klarsynede film et perfekt sted at starte.

Nanfu Wang’s clear-sighted and critical film about the Covid pandemic as a political tragedy on a global scale, but with the courage to see the future in the eyes.

The Covid pandemic is the definitive global event of our times. But how it will end up shaping the society of the future is still an open question, which Nanfu Wang addresses from a deeply impressive global and critical perspective. As a Chinese documentary filmmaker living in the United States, she is in a unique position to chart both the outbreak and the reactions of the world leaders, with Xi Jinping and Donald Trump in their respective corners of the arena. Based on massive amounts of data - and her own personal experience - she takes stock of what actually happened in 2020 and where it went wrong. Covid-19 is also a political tragedy, which multiplies all the world’s existing problems - vanity, fake news, conspiracy theories, propaganda and social control - on an unprecedented scale. But ‘In the Same Breath’ is a film that also dares to looks ahead. Maybe lockdowns and social distancing are just the beginning - at least if we do not learn from what happened. Wang’s shocking but clear-sighted film is the perfect place to start.

Indhold

1h 35m
In the Same Breath

Klarsynet og kritisk, kinesisk storfilm om corona-pandemien som politisk tragedie på global skala, men med modet til at se fremtiden i øjnene.

Corona-pandemien er vor tids definitive verdensbegivenhed. Hvordan den kommer til at forme fremtidens samfund er dog et åbent spørgsmål, som Nanfu Wang tager op med et imponerende globalt og kritisk overblik. Som kinesisk dokumentarist bosat i USA har hun unikke betingelser for at kortlægge både udbruddet og verdensledernes reaktioner med Xi Jinping og Donald Trump i hvert sit ringhjørne. På baggrund af massive data - og sin egen personlige erfaring - gør hun status over, hvad der faktisk skete i 2020, og hvor det gik galt. Covid-19 er nemlig også en politisk tragedie, der ganger alle verdens eksisterende problemer op med hinanden: Forfængelighed, fake news, konspirationsteorier, propaganda og social kontrol, i en skala uden forhistorie. Men lige så vigtigt er ‘In the Same Breath’ en film, der ser fremad. For måske er nedlukninger og social afstand kun begyndelsen. I hvert fald hvis vi ikke lærer af, hvad der er sket. Og der er Wangs rystende, men klarsynede film et perfekt sted at starte.

Nanfu Wang’s clear-sighted and critical film about the Covid pandemic as a political tragedy on a global scale, but with the courage to see the future in the eyes.

The Covid pandemic is the definitive global event of our times. But how it will end up shaping the society of the future is still an open question, which Nanfu Wang addresses from a deeply impressive global and critical perspective. As a Chinese documentary filmmaker living in the United States, she is in a unique position to chart both the outbreak and the reactions of the world leaders, with Xi Jinping and Donald Trump in their respective corners of the arena. Based on massive amounts of data - and her own personal experience - she takes stock of what actually happened in 2020 and where it went wrong. Covid-19 is also a political tragedy, which multiplies all the world’s existing problems - vanity, fake news, conspiracy theories, propaganda and social control - on an unprecedented scale. But ‘In the Same Breath’ is a film that also dares to looks ahead. Maybe lockdowns and social distancing are just the beginning - at least if we do not learn from what happened. Wang’s shocking but clear-sighted film is the perfect place to start.

Director

Nanfu Wang

Producer

Nanfu Wang

Producer

Julie Goldman

Producer

Jialing Zhang

Producer

Carolyn Hepburn

Land

United States