Dear Future Children

Director

Franz Böhm

Tre unge, kvindelige aktivister i Uganda, Hong Kong og Chile i fælles front for fremtiden, i en optændt film af en bare 21-årig dokumentarist.

Klimakrise, klassekamp, demokrati. Listen over problemer, som klodens unge står til at arve, er lang. Den gode nyhed er imidlertid, at helt unge aktivister verden over har viljen til at ændre på tingene før det er for sent. I Uganda, Hong Kong og Chile møder vi tre unge kvinder, der gør hvad de kan. Hverken de eller filmens instruktør Franz Böhm (som selv er 21 år) er dog blinde for, hvor hård og unfair kampen for en bedre fremtid faktisk er, som da Hilda fra Uganda besøger C40-topmødet i København og møder en mur af realpolitik bag de flotte ord om forandring. Men kampen er kun lige begyndt, og ‘Dear Future Children’ er et kampskrift for de kommende generationer fra dem, der endnu er helt unge selv.

Three young female activists in Uganda, Hong Kong and Chile in a united front for the future, in an inflamed film by a merely 21-year-old filmmaker.

Climate crisis, class struggle, democracy. The list of problems that the young people of this planet are going to inherit is long. However, the good news is that very young activists worldwide are willing to change things before it’s too late. In Uganda, Hong Kong and Chile, we meet three young women who are all doing what they can. However, neither they nor the film’s director Franz Böhm (who is 21 years old himself) are blind to how fierce and unfair the fight for a better future actually is, as when Hilda from Uganda visits the C40 summit in Copenhagen and meets a wall of realpolitik behind the big promises of change. But the struggle has only just begun, and ‘Dear Future Children’ is a battle manifesto for future generations written by people who are still young themselves.

Indhold

1h 29m
Dear Future Children

Tre unge, kvindelige aktivister i Uganda, Hong Kong og Chile i fælles front for fremtiden, i en optændt film af en bare 21-årig dokumentarist.

Klimakrise, klassekamp, demokrati. Listen over problemer, som klodens unge står til at arve, er lang. Den gode nyhed er imidlertid, at helt unge aktivister verden over har viljen til at ændre på tingene før det er for sent. I Uganda, Hong Kong og Chile møder vi tre unge kvinder, der gør hvad de kan. Hverken de eller filmens instruktør Franz Böhm (som selv er 21 år) er dog blinde for, hvor hård og unfair kampen for en bedre fremtid faktisk er, som da Hilda fra Uganda besøger C40-topmødet i København og møder en mur af realpolitik bag de flotte ord om forandring. Men kampen er kun lige begyndt, og ‘Dear Future Children’ er et kampskrift for de kommende generationer fra dem, der endnu er helt unge selv.

Three young female activists in Uganda, Hong Kong and Chile in a united front for the future, in an inflamed film by a merely 21-year-old filmmaker.

Climate crisis, class struggle, democracy. The list of problems that the young people of this planet are going to inherit is long. However, the good news is that very young activists worldwide are willing to change things before it’s too late. In Uganda, Hong Kong and Chile, we meet three young women who are all doing what they can. However, neither they nor the film’s director Franz Böhm (who is 21 years old himself) are blind to how fierce and unfair the fight for a better future actually is, as when Hilda from Uganda visits the C40 summit in Copenhagen and meets a wall of realpolitik behind the big promises of change. But the struggle has only just begun, and ‘Dear Future Children’ is a battle manifesto for future generations written by people who are still young themselves.

Director

Franz Böhm

Producer

Ansgar Wörner

Producer

Franz Böhm

Lande

Germany, United Kingdom