Zaho Zay

  • Documentary
  • 1h 18m

En morder, der lader et sæt terninger bestemme liv og død. En ung kvindes fantasier om sin forsvundne far. Hypnotisk filmkunst fra Madagascar.

En morder, der lader et sæt terninger bestemme liv og død. En ung kvindes fantasier om sin forsvundne far. Hypnotisk filmkunst fra Madagascar.

En ung kvinde dagdrømmer om sin far - en morder, som forlod hende som barn efter at have dræbt sin bror. I den unge kvindes fantasi bliver han en mytisk desperado-dræber, der vandrer landet tyndt og lader et sæt terninger bestemme sit næste offers skæbne. Selv arbejder hun som vagt i et overlæsset fængsel, mens hun i hemmelighed drømmer om, at han en dag skal dukke op blandt de nye fanger. Men da en ny indsat påstår at kende ham, bliver hendes fantasier til mareridt i en kunstnerisk hybridfilm fra et post-kolonialt Madagascar, formet af frie associationer i grænselandet mellem det virkelige og det mulige. Titlen refererer til fangernes svar (‘Det er mig!’), når deres navn kaldes op.

A murderer who lets a set of dice decide over life and death. A young woman’s fantasies about her missing father. Hypnotic film art from Madagascar.

A young woman daydreams about her father, a murderer who left her as a child after killing his own brother. In the young woman’s imagination, he becomes a mysterious desperado killer who roams through the country and lets a set of dice decide the fate of his next victim. She works as a guard in an overcrowded prison while secretly dreaming that he one day will appear among the inmates. But when a new prisoner claims to know him, her fantasies turn into a nightmare in this artistic hybrid film from a post-colonial Madagascar, shaped by free associations in the borderland between the real and the possible. The title refers to the prisoners’ response (‘It’s me!’) when their names are called out.

Sprog

French

Undertekster

English

Lande

France, Austria, Madagascar

Studier

Subobscura Films, Tomsa Films