Who We Were

  • Documentary
  • 1h 50m

Er mennesket kun en forbipasserende gæst på Jorden? Seks markante mennesker ser på tidens kriser fra hver sin faglige vinkel i en visionær storfilm.

Er mennesket kun en forbipasserende gæst på Jorden? Seks markante mennesker ser på tidens kriser fra hver sin faglige vinkel i en visionær storfilm.

Hvad har en astronaut, en dybhavsforsker, en økonom, en filosof, en posthumanist og en buddhistisk munk til fælles? Mere end man måske skulle tro. Fra hver sin faglige og menneskelige vinkel forsøger de at forstå de stadig mere komplekse udfordringer, som klimaforandringerne stiller vores planet overfor. Og uanset om de befinder sig på toppen af ​​verden, på havets bund, inde i den menneskelige hjerne, på G-20-topmøder eller i hjertet af den internationale rumstation ISS, søger de efter konstruktive måder at redde vores verden på. Men er menneskets dominans på Jorden måske kun en kort krusning i tidens hav? Marc Bauders storslåede, cinematiske vision er inspireret af den populære, tyske intellektuelle Roger Willemsens posthume essay ‘Who We Were’.

Is the human being merely a passing guest on Planet Earth? Six notable individuals look at today’s crises from their different professional perspectives.

What do an astronaut, a deep-sea scientist, an economist, a philosopher, a post-humanist and a Buddhist monk have in common? More than you might think. From their different professional and human perspectives, they try to understand the increasingly complex challenges to our planet due to climate change. And no matter if they are at the top of the world, at the bottom of the sea, inside the human brain, at a G-20 summit or in the heart of the International Space Station, they are all looking for constructive ways to save our planet. But is human dominance on Earth perhaps only a small ripple in the ocean of time? Marc Bauder’s magnificent, cinematic vision is inspired by the popular German intellectual Roger Willemsen’s posthumous essay ‘Who We Were’.

Sprog

German, French, English

Undertekster

English

Land

Germany

Studie

Bauderfilm GmbH