United States vs. Reality Winner

  • Documentary
  • 1h 34m

En enkelt, modig beslutning gjorde whistlebloweren Reality Winner til folkefjende i Trumps USA. Et drama om ret og uret, med demokratiet som indsats.

En enkelt, modig beslutning gjorde whistlebloweren Reality Winner til folkefjende i Trumps USA. Et drama om ret og uret, med demokratiet som indsats.

Hendes usædvanlige navn fik en helt ny betydning, da den 25-årige whistleblower Reality Winner valgte at lække et fortroligt dokument til pressen og blev udråbt som en fjende af folket af Trump. Måske fordi papiret dokumenterede russiske hackeres indblanding i det amerikanske valg, der havde bragt Trump selv til magten. Winner, der var Air Force-veteran og ansat i efterretningstjenesten NSA, blev i 2017 opsøgt og anholdt af FBI i sit hjem i Georgia under mistanke om at have lækket dokumentet til nyhedsmediet The Intercept. På et mangelfuldt grundlag med store symbolpolitiske overtoner blev den unge kvinde idømt en historisk lang straf under en over hundrede år gammel spionage-lov, til trods for dybest set at have forsvaret demokratiet i USA mod en fjende udefra. Sagen om USA mod Winner er et højspændt politisk drama om rigtigt og forkert, med en retskaffen kvinde i den ufrivillige hovedrolle. Men sagen ripper også op i de etiske dilemmaer, som journalister og civile kan risikere pludselig at stå midt i. Imens kæmper Winners mor for at få hende ud, med Edward Snowden og Thomas Drake som støtter.

A courageous decision turned the whistleblower Reality Winner into an enemy of the people in Trump’s USA. A drama about right and wrong, where democracy is at stake.

Her unusual name took on a whole new meaning when the 25-year-old whistleblower Reality Winner decided to leak a confidential document to the press and was called out as an enemy of the people by the Trump administration. Perhaps because the paper documented the involvement of Russian hackers in the US election that brought Trump himself to power. Winner, who was an Air Force veteran and an employee of the NSA, was arrested by the FBI in her home in Georgia in 2017, on suspicion of having leaked the document to the news outlet The Intercept. In a flawed process with heavy token-political overtones, the young woman was sentenced to a historically long punishment under a more than 100-year-old espionage law, in spite of the fact that she basically defended US democracy against an outside enemy. The case of the United States versus Winner is a political drama about right and wrong, with an upright woman in the involuntary lead role. But the case also rips open the ethical dilemmas that journalists and civilians can suddenly risk being torn into. In the meantime, Winner’s mother is fighting to get her out of prison, with Edward Snowden and Thomas Drake as passionate supporters.

Sprog

English

Undertekster

No subtitles

Land

United States

Studie

Codebreaker Films

Bonusindhold

Q&A
19m

Q&A med Sonia Kennebeck (instruktør).

Q&A with Sonia Kennebeck (director).

Debat ved WIFT: Kvinder i undersøgende journalistik
31m

Hvordan kaster den undersøgende journalistik ryet som mandefag af sig og tiltrækker flere kvinder?

Selv med de sidste års massive fokus på repræsentation, sexisme og ulige forhold for kvinder i mediebranchen, opfattes nogle genrer inden for journalistik stadig som mandefag. Det gælder ikke mindst den undersøgende journalistik, der må kæmpe hårdt for at kaste billedet af den mandlige graverjournalist af sig. Mød tysk-malaysiske Sonia Kennebeck, der står bag den hovedkonkurrencenominerede ‘The United States vs. Reality Winner’ og danske Anna Thyrri og Stine Uldbjerg, der står bag den kommende dokumentarfilm ‘Too Fast to be True’ i en aktuel samtale om fordomme i branchen, behovet for forandring og indsatsen for at lokke flere kvinder ind i undersøgende journalistik. Samtalen modereres af journalist og bestyrelsesmedlem i WIFT, Maria C. Andersen.

Debatten præsenteres i samarbejde med WIFT – Women in Film & Television.

How does investigative journalism shed its reputation as a male field and attract more women?

Even with the recent years’ massive focus on representation, sexism and unequal conditions for women in the media industry, some genres in journalism are still perceived as male subjects. This applies not least to investigative journalism, which has to fight hard to throw off the image of the male, investigative journalist. Meet German-Malaysian Sonia Kennebeck, who is behind the main competition nominee ‘The United States vs. Reality Winner ‘and Danish Anna Thyrri and Stine Uldbjerg, who are behind the upcoming documentary ‘Too Fast to be True ‘in a relevant conversation about prejudice in the industry, the need for change and the efforts to lure more women into investigative journalism. The conversation is moderated by journalist and board member of WIFT, Maria C. Andersen.

The debate is presented in collaboration with WIFT – Women in Film & Television.

Reality Winner: Exposing Government Wrongdoing
46m

Debate: What responsibility do we have towards the whistleblowers who expose government wrongdoing and misconduct in the public interest?

The story of Edward Snowden repeats itself when the young NSA employee and idealist Reality Winner steals a secret document, leaks it and reveals Russia’s interference in the 2016 US election. Reality Winner is today imprisoned. After the film’s world premiere, you can meet her mother Billie, stepfather Gary and sister Brittany, who are fighting for her release. You can also meet the film’s director and producer, the two investigative journalists Sonia Kennebeck and Ines Hofmann Kanna.