To the Moon

  • Documentary
  • 1h 18m

Mørkeblå og meditativ hyldest til månen på himlen, i kunsten og som spejl på vores egne drømmerier om uendeligheden.

Mørkeblå og meditativ hyldest til månen på himlen, i kunsten og som spejl på vores egne drømmerier om uendeligheden.

Årets nok mest romantiske film er en stilfærdigt poetisk hyldest til månen. Både vores blege ven på himlen og den gådefulde måne, som digtere og kunstnere har dyrket. ‘To the Moon’ er en sømløs montage af klip fra eksisterende film, Murnau og Satyajit Ray med flere, og nye billeder af månen, optaget på tidløs analog film fra 25 forskellige lande. Tekststykker af Joyce og Forster bidrager med velvalgte ord. Men irske Tadhg O’Sullivan er ikke ude på at lave et leksikon-opslag over månens mange roller i kulturen. Hans atmosfæriske og kritikerroste filmværk skaber tværtimod et mørkeblåt og meditativt rum omkring os, nøjagtig ligesom månen selv.

A dark blue and meditative tribute to the moon on the sky, in art and as a mirror of our own dreams of infinity.

This year’s probably most romantic film is a quietly poetic tribute to the moon – both our pale friend in the sky and the enigmatic moon cultivated by poets and artists. ‘To the Moon’ is a seamless montage of extracts from existing films by filmmakers such as Murnau and Satyajit Ray, as well as new images of the moon, shot on timeless celluloid from 25 different countries. Excerpts from Joyce and Forster contribute with well-chosen words. But the Irish director Tadhg O’Sullivan is not out to make an encyclopaedia of the moon’s many roles in culture. On the contrary, his atmospheric and critically acclaimed film creates a dark blue and meditative space around us, just like the moon itself.

Director

Tadhg O'Sullivan

Producer

Clare Stronge

Sprog

Irish, English

Undertekster

No subtitles

Land

Ireland

Studier

ARTE France, Arts Council of Ireland, Fís Éireann/Screen Ireland, Inland Films Ltd., YLE