The Lost Sons

  • Documentary
  • 1h 38m

Den utrolige historie om et kidnappet barn og en mørk familiehemmelighed i en film, der genskaber 60'erne USA ned til mindste, afslørende detalje.

Den utrolige historie om et kidnappet barn og en mørk familiehemmelighed i en film, der genskaber 60’erne USA ned til mindste, afslørende detalje.

Holdet bag succesfilmene ‘The Imposter’ og ‘Three Identical Strangers’ er tilbage med en historie, hvor virkeligheden endnu en gang overgår den særeste fiktion. I 1964 blev en nyfødt baby, Paul Fronczak, kidnappet fra et hospital i Chicago. Trods en gigantisk eftersøgning forbliver sagen uopklaret, indtil en forladt dreng bliver fundet på gaden i New Jersey femten måneder senere. Forældrene er lykkelige og tager lille Paul til sig. I dag er Paul en voksen mand. Men er Paul Fronczak i virkeligheden den, han tror han er? Nogle spørgsmål kan ikke rulles tilbage, når først de er stillet. Og da han begynder at undersøge sin egen historie, forgrener den sig pludselig i uforudsigelige retninger af mørke familiehemmeligheder og dystre mysterier. Med Paul selv som fortæller får vi den utrolige historie fra start til slut i en film, som med cinematiske rekonstruktioner og gamle ‘home movies’ genskaber 60’ernes USA ned til mindste, afslørende detalje.

The incredible story of a kidnapped child and a dark family secret in a film that recreates 1960s USA down to the smallest, most revealing detail.

The team behind the hit films ‘The Imposter’ and ‘Three Indentical Strangers’ are back with a story where reality once again surpasses the strangest fiction. In 1964, a newborn baby, Paul Fronczak, was kidnapped from a hospital in Chicago. Despite a gigantic search, the case remained unsolved until an abandoned boy was found on the streets of New Jersey fifteen months later. The parents were delighted and adopted little Paul. Today, Paul is an adult. But is Paul Fronczak really the person he thinks he is? Some questions can’t be rolled back once they have been asked. And when he starts to investigate his own story, it suddenly branches off into unpredictable directions of dark family secrets and gloomy mysteries. With Paul himself as the narrator, we are told the incredible story from beginning to end in a film that uses cinematic reconstructions and old home movies to recreate 1960s USA down to the smallest, most revealing detail.

Producer

Gagan Rehill

Producer

Liesel Evans

Producer

Felicity Arkell

Sprog

English

Undertekster

No subtitles

Land

United States

Studier

CNN Films, RAW

Bonusindhold

Q&A
19m

Q&A med Ursula Macfarlane (instruktør)

Q&A with Ursula Macfarlane (director)