The Inheritance

  • Documentary
  • 1h 42m

Medlemmerne af et socialistisk kollektiv i Philadelphia dyrker poesi, modstand og sort kultur i en jazzet fusion af selvbiografi og kreativ frihed.

Medlemmerne af et socialistisk kollektiv i Philadelphia dyrker poesi, modstand og sort kultur i en jazzet fusion af selvbiografi og kreativ frihed.

En ung mand arver sin bedstemors hus i Philadelphia og omdanner det til et sort, socialistisk kollektiv. Ephraim Asilis debutfilm lader med en tilbagelænet, jazzet opfindsomhed grænserne flyde mellem virkelighed og kreativ med-digtning, og er løst baseret på hans eget liv. Både form og fortælling er dybt politisk i ‘The Inheritance’, som også inddrager den åndelige arv fra sorte kulturers dybe og rige historie. Poesi som aktivisme, aktivisme som poesi. Med et tydeligt word til Godards rebelske 60’er-klassiker ‘La chinoise’ bringer Asili den politisk engagerede filmkunst ind i en ny tid, hvor modstand og sammenhold er tilbage.

The members of a socialist collective in Philadelphia cultivate poetry, resistance and black culture in a jazzy fusion of autobiography and creative freedom.

A young man inherits his grandmother’s house in Philadelphia and transforms it into a black socialist commune. Ephraim Asili’s debut blurs the boundaries between reality and creative embellishment with a laid-back and jazzy ingenuity in a film loosely based on his own life. Both the form and the story are intensely political in ‘The Inheritance’, which also incorporates the spiritual heritage of the deep and rich history of black cultures. Poetry as activism, activism as poetry. With a clear hint to Godard’s rebellious 1960s classic ‘La Chinoise, Asili brings politically engaged cinema to a new era, where resistance and unity are back.

Director

Ephraim Asili

Producer

Ephraim Asili

Producer

Victoria Brooks

Sprog

English

Undertekster

No subtitles

Land

United States

Studie

Asili Vision