The Gig is Up

  • Documentary
  • 1h 27m

Bag om den globale gig-økonomi i en film, hvor det nye app-proletariet af Uber-chauffører og cykelbude også selv tager ordet.

Bag om den globale gig-økonomi i en film, hvor det nye app-proletariet af Uber-chauffører og cykelbude også selv tager ordet.

Arbejdsmarkedet er i forandring. Teknologi gør algoritmen til den nye mellemleder, arbejderen giver køb på sine rettigheder, og kundens ratings bestemmer, hvem der har et job i morgen. I en rejse fra Frankrig, USA og Kina til Nigeria tegner ‘The Gig is Up’ et billede af det nye globale app-proletariat, som også selv tager ordet undervejs. Et digitalt feudalsamfund af chauffører og cykelbude, hvor oprøret ulmer, og krav om ordentlige forhold er på vej. Førende tech-eksperter gør os samtidig klogere på både psykologi og datamønstre, og giver et bud på fremtidens arbejdsmarked, hvis altså ikke vi siger fra i tide. For hvor skal man starte, når Amazons lagerarbejdere får deres løn udbetalt i gavekort - til Amazon selv? Eller når stress, afhængighed og ødelagte familier skal heles, og der ikke er nogen vej ud? Et sted at starte er at se de mennesker i øjnene, som cykler byen tynd for at bringe aftensmaden til ens dør. Og netop det gør man i Shannon Walshs højaktuelle og humane tech-film.

Behind the global gig economy in a film where the new app proletariat of Uber chauffeurs and bike messengers stand up for their rights.

The labour market is changing. Technology has turned the algorithm into a new middle manager, workers give up their rights, and customer ratings determine who wakes up to a job the next day. In a journey from France, the USA and China to Nigeria, ‘The Gig is Up’ paints a picture of the new global app proletariat. A digital feudal society of chauffeurs and bike messengers, where the revolution is brewing and demands for proper working conditions are on the rise. Meanwhile, leading tech experts provide insight into psychology and data patterns and give us an idea of what the future’s labour market will look like if we do not reclaim control in the meantime. But where do you start when Amazon’s warehouse workers are paid in gift cards - to be used on Amazon? Or when stress, addiction and broken families need to be healed, and there is no way out? One place to start is to look the people in the eyes who cycle through the city to bring your dinner to your door. And this is precisely what Shannon Walsh’s highly topical and humane tech film does.

Director

Shannon Walsh

Producer

Ina Fichman

Sprog

English, French

Undertekster

English

Land

Canada

Studier

Intuitive Pictures, Point Du Jour

Bonusindhold

Q&A
20m

Q&A med Shannon Walsh (instruktør)

Q&A with Shannon Walsh (director)