The First 54 Years – An Abbreviated Manual for Military Occupation

  • Documentary
  • 1h 50m

Hvordan besætter man et andet land? Israelsk films store doku-provokatør giver sit bud i en politisk satire på en alvorlig baggrund.

Hvordan besætter man et andet land? Israelsk films store doku-provokatør giver sit bud i en politisk satire på en alvorlig baggrund.

Med Israels besættelse af de palæstinensiske territorier på Vestbredden og i Gaza som case, er De hermed inviteret til et giftigt-ironisk kursus i, hvordan man besætter et land i over 50 år. En manual fortalt fra overmagtens side af instruktør Avi Mograbi, som med sokratisk ironi indvier os i sit lands moderne historie, suppleret af vidnesbyrd om systematiske overgreb på civilbefolkningen fortalt af tidligere soldater. Satiren er grov og humoren kulsort i en hyperbolsk film for både nybegyndere og garvede følgere af den bitre og endeløse konflikt, der her får sagen fremstillet som aldrig før: en militant-strategisk briefing i overtrædelse af menneskerettighederne.

How do you occupy another country? The great docu-provocateur of Israeli cinema gives us his take on a political satire against a serious background.

With Israel’s occupation of the Palestinian territories in the West Bank and Gaza as a case study, you are invited to a deeply ironic course on how to occupy a country over a period of more than five decades. An instruction manual from the perspective of the dominant force, but staged by Avi Mograbi, who with Socratic irony inaugurates us in the modern history of his country, supplemented by testimonies of a systematic assault on the civilian population told by former soldiers. The satire is coarse and the humour pitch-black in a hyperbolic film for both beginners and seasoned followers of the bitter and endless conflict, presented like never before: as a militant-strategic briefing on the violation of human rights.

Producer

Farid Rezkallah

Producer

Elina Pohjola

Producer

Anne Grolleron

Producer

Fabrice Puchault

Producer

Avi Mograbi

Director

Avi Mograbi

Sprog

Hebrew, French

Undertekster

English

Lande

France, Finland, Israel, Germany

Studie

Les Films d'Ici