The Banality of Grief

  • Documentary
  • 1h 10m

Et impressionistisk kærlighedsbrev til hans elskede kone efter hendes bortgang, skrevet med kameraet som pen af dansk films store eventyrer.

Et impressionistisk kærlighedsbrev til hans elskede kone efter hendes bortgang, skrevet med kameraet som pen af dansk films store eventyrer.

Den omrejsende og uhyre produktive filmpoet Jon Bang Carlsen har siden 70’erne skabt et omfattende auteurværk med en kreativ og personlig vinkel på verden og virkeligheden, og med den iscenesatte dokumentar som sin foretrukne grundform. Da hans elskede kone gik bort, søgte han derfor mod filmen for at give sorgen en form. ‘The Banality of Grief’ er et cinematisk kærlighedsbrev til en elsket, og til de steder, hvor de igennem 35 år delte deres liv. Sydafrika, USA, det fælles hjem ved vandet. Grænserne mellem fortid og nutid hører op i en impressionistisk og dybt personlig film, hvor eksistentielle og kunstneriske refleksioner får modspil af nye indtryk, der vidner om, at livet er størst af alt. Jon Bang Carlsen er en sjælden og dyrebar ener i dansk film, en eventyrer med et evigt snurrende kamera, der vender blikket udad - selv når han her vender tankerne indad. Tosomheden er en integreret del af filmen, der er skabt parallelt med bogen ‘Samtale med en fraværende’, udgivet af forlaget Vandkunsten.

An impressionistic love letter to his beloved wife after her passing, written with his camera as a pen by one of Danish cinema’s greatest adventurers.

Since the 1970s, the travelling and extremely productive film poet Jon Bang Carlsen has created an extensive body of work with a creative and personal look at the world, with the staged documentary as his preferred form. When his beloved wife passes away, he reaches for filmmaking as a way to give his grief a form. ‘The Banality of Grief’ is a cinematic love letter to a loved one and to the places where they shared their lives for 35 years. South Africa, the USA, their shared home by the water. The boundaries between past and present end in an impressionistic and deeply personal film, where existential and artistic thoughts are countered by new impressions, which testify that life is the greatest of them all. Jon Bang Carlsen is a rare and precious figure in Danish cinema. An adventurer with an ever-recording camera, who directs his gaze outwards even when his thoughts are turned inwards.

Sprog

English

Undertekster

English

Land

Denmark

Studie

C&C Productions Aps