Summer Night by the Beach

  • Documentary
  • 26min

Det sociale liv i mellemkrigstidens Oslo iscenesat som teatralsk filmkabaret om byudvikling.

Det sociale liv i mellemkrigstidens Oslo iscenesat som teatralsk filmkabaret om byudvikling.

Kunstnerduoen Astrup & Bordorff har besøgt 1930’ernes Oslo i en performativ genfortolkning af et populært friluftsbad med tilhørende revyscene ved fjorden. Skabt som teaterkulisse i et filmstudie har Astrup & Bordorff iscenesat en række stiliserede tableauer, der forbinder det folkelige med det mere marginaliserede på tværs af fortid, nutid og fremtid. Fra en operaperformance på et cruiseskib til et romantisk møde mellem to rulleskiløbere i Ekebergskoven optræder dragartister, professionelle skuespillere og amatører side om side under en tropisk ildevarslende, orange himmel, der ellers er Norge fremmed - og som leder tankerne i retning af Fassbinders queer cinema-monument ‘Querelle’. Stedet eksisterede indtil 1946, hvor det brændte ned, og er i dag genstand for intens gentrificering. Værket er kommissioneret af Munchmuseet, og har taget navn efter et af Munchs malerier.

Social life in inter-war Oslo staged as a theatrical film cabaret about urban development.

The artist duo Astrup & Bordorff has visited 1930s Oslo in a performative adaptation of a popular open-air bath with an accompanying cabaret stage by the fjord. Created as a theatrical backdrop in a film studio, Astrup & Bordorff have staged a series of stylised tableaux, which connect the popular with the more marginalised across past, present and future. From an opera performance on a cruise ship to a romantic encounter between two roller skiers in Oslo’s Ekebergskogen forest, the film includes drag artists, professional actors and amateurs performing side by side under a tropical, ominous, orange sky, which is otherwise foreign to Norway – and which is reminiscent of Fassbinder’s queer cinema monument ‘Querelle’. The place actually existed until 1946, when it burned down, and is today the subject of intense gentrification. The work was commissioned by the Munch Museum and is named after one of Munch’s paintings.

Director

Kirsten Astrup

Producer

Kirsten Astrup

Producer

Maria Bordorff

Director

Maria Bordorff

Sprog

Danish

Undertekster

English

Lande

Denmark, Norway