State Funeral

  • Documentary
  • 2h 15m

Stalins begravelse gengivet i en svimlende monumental film, der udelukkende består af utroligt materiale fra dagene omkring hans død.

Stalins begravelse gengivet i en svimlende monumental film, der udelukkende består af utroligt materiale fra dagene omkring hans død.

Stalin er død! Staten leve! Sovjetlederens bortgang og begravelse blev dokumenteret i enhver detalje af Sovjetstyret, og nu er støvet blevet børstet af filmrullerne fra 1953. ‘State Funeral’ består udelukkende af optagelserne fra dagene omkring lederens død, sat sammen i en ubeskrivelig montage af taler, parader og uendelige menneskemasser. Stalin var selve legemliggørelsen af staten, og hans død var en performance med alle landets borgere som statister. Sorgen er ægte, og den officielle patos er afgrundsdyb, men på historisk afstand er ironien i de restaurerede, hyperrealistiske billeder grotesk.

Stalin’s burial reproduced in a staggeringly monumental film, which consists entirely of incredible footage from the days around his death.

Stalin is dead! Long live the state! The Soviet leader’s demise and burial were documented in every detail by the Soviet regime, and now the dust has been blown off the film reels from 1953. ‘State Funeral’ consists solely of footage from the days around the leader’s death, assembled to an indescribable montage of speeches, parades and endless crowds. Stalin was the very embodiment of the state, and his death was a performance with all the nation’s citizens playing extras. The grief is real and the official pathos knows no limits, but seen from a historical distance, the irony in the restored, hyperrealistic images is grotesque. Can the theatre of power bear the weight of its own vanity?

Director

Sergei Loznitsa

Producer

Sergei Loznitsa

Producer

Maria Choustova

Sprog

Russian

Undertekster

English

Lande

Netherlands, Lithuania

Studier

Atoms & Void, Studo Uljana KIm