Solutions

  • Documentary
  • 1h 50m

Nogle af verdens førende forskere isolerer sig i 10 dage i New Mexicos ørken. Målet: at udvikle reelle løsninger på verdens mest akutte problemer.

Nogle af verdens førende forskere isolerer sig i 10 dage i New Mexicos ørken. Målet: at udvikle reelle løsninger på verdens mest akutte problemer.

Hver gang en ny teknologi er opstået, har den ændret vores liv og samfund. I dag går udviklingen hurtigere end nogensinde før, samtidig med at kriserne synes at hobe sig op her på vores eneste planet. Hvad skal vi stille op? En gruppe af verdens førende forskere tager kampen op og isolerer sig i 10 dage, afsondret i New Mexicos ørken for at udvikle faktiske løsninger på tidens mest akutte problemer - og der er nok at vælge mellem. De kommer fra alle grene af videnskaben og repræsenterer miljø, økonomi, demokrati, sociale medier, uddannelse og kunstige teknologier. På bare 10 dage vil de starte en ’bevægelse’ med et ambitiøst mål: At sikre menneskehedens fremtid gennem videnskab. Både i teori og praksis. Pernille Rose Grønkjær var, med eksklusiv adgang til den ambitiøse tænketank, til stede under hele forløbet forrige år. Hvordan vender vi en global udvikling på Titanic-kurs? Som en af dem siger på dag ét: Måske skal der en pandemi til for at bane vejen for de nødvendige forandringer.

A group of the world’s leading scientists isolate themselves for 10 days in the desert of New Mexico to develop real solutions to the world’s most urgent problems.

Every time a new technology emerged, it changed our lives and our society. Today, this development is going faster than ever before. At the same time, the crises seem to be piling up on our only planet. What should we do? A group of the world’s leading scientists take up the fight and isolate themselves for ten days in a secluded spot in the desert of New Mexico to develop real solutions for today’s most urgent problems - and there is plenty to choose from. They come from all scientific disciplines and represent the environment, the economy, democracy, social media, education and artificial technologies. In just ten days, they want to start a movement with an ambitious goal: to secure the future of humanity through science, both in theory and in practice. Pernille Rose Grønkjær was given exclusive access to the ambitious think tank during the entire event last year. How do we reverse a global trend that is heading the way of the Titanic? As one of them says on day one: maybe what we need is a pandemic to pave the way for the necessary changes.

Sprog

English

Undertekster

English

Land

Denmark

Studie

Danish Documentary

Bonusindhold

Q&A
18m

Q&A med Pernille Rose Grønkjær (instruktør)

This Q&A is in Danish

Science Opening: Top Scientists and the Great Solutions
43m

Debate: Can the solutions to the most pressing global challenges be found in the meeting between the world’s sharpest scientists?

Can we create a better world if we combine our knowledge? CPH:DOX opens this year’s Science programme with a conversation with the film’s director and the participating researcher and physicist Steen Rasmussen (University of Southern Denmark), as well as a panel of Danish top scientists, who give us their best takes on concrete solutions. Meet the economist and head of Inequality Platform Birthe Larsen (CBS), the astrophysicist and research communicator Anja C. Andersen (Copenhagen University), the philosopher and author Vincent Hendricks (Copenhagen University) and professor Mikkel Flyverbom (CBS). Moderator: Journalist, Mikkel Frey Damgaard.