Skyggebarn

  • Documentary
  • 1h 15m

Hvad vil det sige at give sit liv til en anden?

Hvad vil det sige at give sit liv til en anden?

Hvad vil det sige at give sit liv til en anden? Peter er Christines bror. Han er født døvblind og med autisme og familien har derfor måtte se og høre verden for ham siden han kom til. Peter er i dag 31 år og bor stadig hjemme. Hans behov for hjælp er så specifikke, at det er svært for familien at finde et bosted til ham. Så hvad vil der ske med ham når forældrene ikke længere selv kan passe på ham - hvem skal så sikre ham et værdigt liv? ‘Skyggebarn’ er en poetisk film om blodets bånd og et utroligt familieforhold. Filmen er fortalt gennem lillesøsteren Christine som undersøger rollen som søster og værge, og hvad det egentlig vil sige at have ansvaret for et andet menneskes liv hvilende på sine skuldre. Hun tager på en følelsesmæssig rejse, hvor hun skal acceptere sin skæbne - at hun skal tage sig af sin bror, når forældrene ikke længere kan.

What does it mean to dedicate your life to someone else?

What does it mean to dedicate your life to someone else? Peter is Christine’s brother. He was born deaf and blind and with autism, and therefore his family has seen and heard the world for him since the very beginning. Today, Peter is 31 years old and still lives at home. His need for help is so specific that it is difficult for the family to find a home for him. What will happen to him when his parents can no longer take care of him – who will make sure he has a dignified life? ‘He’s My Brother’ is a poetic film about blood ties and an incredible family relationship. The film is told through the younger sister Christine, who examines the role of sister and guardian, and what it means to be responsible for another person’s life. She embarks on an emotional journey where she has to accept her destiny: to take care of her brother when her parents can no longer do so.

Director

Cille Hannibal

Producer

Anita Rehoff

Producer

Monica Hellstrom

Sprog

Danish

Undertekster

English

Lande

Denmark, Norway

Studier

Sant & Usant AS, Final Cut For Real

Bonusindhold

Q&A
20m

Q&A med Cille Hannibal (instruktør) og Christine Hanberg (co-instruktør)

This Q&A is in Danish