Shelly Belly Inna Real Life

  • Documentary
  • 24min

Performativt videoværk, hvor Dancehall-scenen i Jamaica er et mikrokosmos, hvis fælles sprog er skrevet mede rytme og bevægelse.

Performativt videoværk, hvor Dancehall-scenen i Jamaica er et mikrokosmos, hvis fælles sprog er skrevet mede rytme og bevægelse.

Kunstner og koreograf Cecilia Bengoleas performative videoværk er optaget mellem 2015 og 2019 i Jamaica, hvor Dancehall-scenerne i Kingston og Bog Walk udgør en subkulturel prisme for større kræfter. Dansen er kernen i et fællesskab bygget på forskelligheder i ‘Shelly Belly inna Real Life’, hvor både dansernes og omgivelsernes vitale karakter kommer til udtryk gennem bevægelse. Rytmen danner konturerne af et sprog, en symbolsk og dybtlejret forståelse af det fælles. Fra den hyperrealistiske setting på en villavej, der ligner en filmkulisse, til to unge kvinders selvsikre parade gennem byens udkanter, til en gruppe unge dansere i ekstatisk pagt med de caribisk beats på betonskelettet af en forladt bygning. Trance og transcendens: Bengoleas egen baggrund som danser giver hende en unik forståelse af det hårde, fysiske element i de kropslige udfoldelser, hvor den sværeste kunst måske er at få det hele til at se let ud.

A performative video work, where Jamaica’s Dancehall scene is a microcosm whose common language is written in rhythms and movements.

The artist and choreographer Cecilia Bengolea’s performative video work was shot between 2015 and 2019 in Jamaica, where the Dancehall scenes of Kingston and Bog Walk constitute a subcultural prism for greater forces. Dance is the core of a community built on differences in ‘Shelly Belly inna Real Life’, where the lively character of both the dancers and the surroundings are expressed through movement. The rhythms form the contours of a language – a symbolic and deeply rooted understanding of community. From the hyper-realistic setting in a residential street, which looks like a film set, to two young women’s confident parade through the outskirts of the city, to a group of young dancers who are in an ecstatic pact with the Caribbean beats in the concrete shell of an abandoned building. Trance and transcendence: Bengolea’s own background as a dancer gives her a unique understanding of the hard, physical elements in the bodily manifestations, where the most difficult thing might be to make it all look so easy.

Director

Cecilia Bengolea

Producer

Anna Lena Vaney

Sprog

English

Undertekster

No subtitles

Lande

France, Argentina

Studier

Mire-Geneva, Vlovajob Pru, Le Consortium, Thyssen-Bornemisza Museum, Vinyl Factory