Shadow Codex

  • Documentary
  • 13min

Tegninger og tekster kradset ind i væggene i et tidligere fængsel i Finland fremmaner en bortgemt fortid, melankolsk og foruroligende.

Tegninger og tekster kradset ind i væggene i et tidligere fængsel i Finland fremmaner en bortgemt fortid, melankolsk og foruroligende.

Graffitien på de grå betonvægge i det nedlagte fængsel i Turku står som hulemalerier fra en fortabt civilisation i den finske kunstner Saara Ekströms ‘Shadow Codex’, der i et umiddelbart enkelt, men overvældende suggestivt greb lader tekst, tegninger og de slidte pinup-plakater tale deres eget sprog om indespærring og institutionaliseret straf. Den enkelte celle er et galleri, et indeksikalsk aftryk af de anonyme indsattes sind i en fortid, som de tidløse sort/hvide 16mm-billeder maner frem med en dyster melankoli, der grænser op til vanvid. Men overvågningsapparatet, arkitekturen og de mange lag af indgraveringer taler samtidig til os om et samfund, der i sit forsøg på at opretholde gældende lov og orden skaber monumenter over sine egne skyggesider til lyden af John Cages ‘Perilous Night’.

Drawings and texts scratched into the walls of a former prison in Finland conjure up a melancholy and disturbing hidden past.

The graffiti on the grey concrete walls of the disused prison in Turku are like cave paintings from a lost civilisation in the Finnish artist Saara Ekström’s ‘Shadow Codex’, which, with a simple but overwhelmingly suggestive approach, lets text, drawings and the shabby pinup posters speak their own language about incarceration and institutionalised punishment. Each cell is a gallery, an indexical imprint of the anonymous inmates’ minds, from a past conjured forth by the film’s timeless black and white 16mm images, with a gloomy melancholy that borders on madness. But, at the same time, the surveillance machinery, the architecture and the many layers of engravings tell us about a society which, in its attempt to maintain law and order, creates monuments of its own shadow – set against John Cage’s ‘Perilous Night’.

Producer

Saara Ekström

Director

Saara Ekström

Sprog

No dialogue

Land

Finland