Ramdan Muslim - in Quarantine with God

  • Documentary
  • 11min

Hvordan gik det med at holde Ramadan i et år med corona? Seks unge muslimer indvier os i deres åndelige overvejelser fra 2020.

Hvordan gik det med at holde Ramadan i et år med corona? Seks unge muslimer indvier os i deres åndelige overvejelser fra 2020.

Corona-året 2020 er blevet vendt og drejet fra alle vinkler i medierne. Men hvordan var det egentlig at holde ramadan i et år med restriktioner, forbud og social afstand? Seks unge muslimer sætter ord på deres tanker og følelser fra et anderledes år, hvor fællesspisninger og bederækker blev erstattet af en karantæne, der satte tosomheden med Gud i fokus. Hvad kan poesien og hjertets karantæne lære os om meningsfuldhed i en tid, hvor sygdom og frygt fylder så meget? Og hvilken slags åndelighed tør vi forestille os i et samfund, der bevæger sig længere og længere væk fra troen på Gud?

What was it like to hold Ramadan in a year with corona? Six young Muslims reveal their spiritual observations from 2020.

The corona year 2020 has been examined from all angles by the media. But what was it like to hold Ramadan in a year of restrictions, prohibitions and social distancing? Six young Muslims express their thoughts and feelings about a different kind of year when communal meals and prayer lines were replaced by a quarantine that pulls the individual relationship with God into focus. What can poetry and the quarantine of the heart teach us about a deeper meaning at a time when illness and fear are so predominant? And what kind of spirituality do we dare imagine in a society that moves further and further away from believing in God?

Producer

Anne Ahn Lund

Director

Anne Ahn Lund

Director

Naiha Khiljee

Sprog

Danish

Undertekster

English

Land

Denmark