Passion

  • Documentary
  • 1h 32m

Kristendom møder BDSM-ritualer i denne mørke, dybt personlige film om heling og forsoning, som med teatralsk intensitet forener krop og spiritualitet.

Kristendom møder BDSM-ritualer i denne mørke, dybt personlige film om heling og forsoning, som med teatralsk intensitet forener krop og spiritualitet.

På den anden side af et destruktivt forhold søger filmkunstneren Maja Borg mod to rituelle praksisser: Kristendom og BDSM. Umiddelbart kunne de knap være længere fra hinanden, men måske er der alligevel et åndeligt slægtskab med en helende kraft mellem religionen og den seksuelle subkultur. I en mørk og teatralsk form konfronterer Borg sig selv med sine dybt personlige traumer, mens hun opsøger europæiske queer-miljøer og den kristne arv i Norden for at finde tilbage til sig selv. Lidenskab og lidelse er to sider af samme komplekse sag i ‘Passion’, som i et transcendentalt billedsprog lader litterære og cinematiske traditioner mødes i en ceremoniel helhed. Abstraktionerne giver imidlertid menneskelig dybde til filmens møder, hvor Borg udfordres på både krop og sjæl. Og måske er det netop menneskeligheden, som viser sig at være det felt, der forbinder teologi og BDSM på et følelsesmæssigt og endda nærmest spirituelt plan.

Christianity meets BDSM rituals in Maja Borg’s dark and deeply personal film about healing, where body and spirituality are united in theatrical intensity.

Having escaped a destructive relationship, film artist Maja Borg explores two ritual practices: Christianity and BDSM. At first glance, the two could hardly be further apart, but perhaps there is a spiritual kinship between religion and subculture in terms of their healing power. Borg confronts herself and her deeply personal traumas in a dark and theatrical form, while exploring the European queer scene and the Christian heritage of northern Europe to find back to her own core. Passion and suffering are two sides of the same complex case in ‘Passion’, whose transcendental imagers lets literary and cinematic traditions come together in a ceremonial whole. But the abstractions give a sense of human depth to the film’s encounters, where Borg is challenged in both body and soul. And maybe it is precisely this humanity that proves to be the thing that connects theology and BDSM on an emotional and possibly even spiritual level.

Director and Producer

Maja Borg

Producer

Stina Gardell

Producer

Almudena Monzú

Sprog

Swedish

Undertekster

English

Lande

Sweden, Spain

Studier

Mantaray Film, Amor & Lujo, Maja Borg Filmproduktion

Bonusindhold

UNG:DOX
21m

Bonusindholdet er et UNG:DOX arrangement henvendt til ungdomsuddannelser. Medvirkende er Maja Borg (instruktør).

This bonus content is a UNG:DOX event for the purpose of youth education featuring Maja Borg (director).