Our Memory Belongs to Us

  • Documentary
  • 1h 33m

På 10-året for den syriske revolution mødes tre journalister i eksil til et gensyn med optagelser fra opstandens udbrud.

På 10-året for den syriske revolution mødes tre journalister i eksil til et gensyn med optagelser fra opstandens udbrud.

Tre syriske aktivister - Yadan, Odai og Rani - genforenes på en teaterscene i Paris næsten 10 år efter, at den syriske revolution brød ud. Her konfronterer instruktøren Rami Farah, der selv er syrer, dem med optagelser fra opstandens tidlige år. Optagelser, som blev smuglet ud af landet i 2012, og som de enten selv har filmet, eller som har ændret deres liv. De tre venner mødtes som medlemmer af et mediekollektiv i Daraa, hvor revolutionen startede. I dag giver gensynet med optagelserne både dem og os en anledning til at reflektere over kompleksiteten i en folkelig opstand, der endte i en altødelæggende regional konflikt. I mellemtiden er flere af deres venner blevet dræbt i den kaotiske konflikt, mens de selv lever i eksil. Men den syriske krig markerer samtidig et historisk vendepunkt i dokumentationen af verdens krige, og de mere eller mindre frivillige borgerjournalisters dækning af dem med smartphones som våben. De tre aktivisters gensyn med krigen og med hinanden er en oplevelse fuld af følelser, der vidner om modet og frihedslængslen i det syriske folk.

On the 10th anniversary of the Syrian uprising, three exiled journalists reunite to watch footage from the beginning of the revolution.

Three Syrian activists - Yadan, Odai and Rani - are reunited on stage in Paris almost 10 years after the outbreak of the Syrian revolution. Here, the director Rami Farah, himself a Syrian, confronts them with footage from the early years of the uprising - footage that was smuggled out of the country in 2012, and which they have either filmed themselves or which changed their lives. The three friends met when they became members of a media collective in Daraa, where the revolution started. Today, seeing the footage again allows both them and us to think about the complexity of a popular uprising, which ended in a devastating conflict. In the meantime, several of their friends have been killed in the chaotic conflict while they themselves have lived in exile. But the Syrian war also marks a historic turning point in the documentation of wars around the world and their coverage by the more or less voluntary civilian journalists armed with smartphones and small cameras. The three activists’ reunion with the war and with each other is an experience full of emotions, which at the same time testifies to the courage and strong will of the Syrian people.

Sprog

Arabic

Undertekster

English

Lande

Syria, Denmark, France, Palestine

Studie

Final Cut For Real