Os på grænsen (There is a Border in my Backyard)

  • Documentary
  • 1h 15m

De venskabelige relationer ved den dansk/tyske grænse sættes på prøve, da et 70 km langt hegn deler landskabet i to for at inddæmme en ny svinepest.

De venskabelige relationer ved den dansk/tyske grænse sættes på prøve, da et 70 km langt hegn deler landskabet i to for at inddæmme en ny svinepest.

Ved 30-året for Berlinmurens fald blev et 70 kilometer langt hegn sat op på grænsen mellem Tyskland og Danmark. Hegnet skulle sikre danske svinebestande mod afrikansk svinepest men endte med at splitte sønderjyske og tyske familier og gårdejere, som har land, venner og familie på begge sider af hegnet. Hegnet får en ødelæggende betydning for en identitet, som ikke kender til grænser. Gennem arkivmateriale og rørende portrætter får vi et varmt og til tider tragikomisk indblik i en ny hverdag for både danskere og tyskere, hvor gamle venner må mødes på hver sin side af hegnet. Altsammen i 100-året for fejringen af Genforeningen – og i året, hvor coronaen rammer.

The friendly relations at the Danish/German border are put to the test when a 70-kilometre long fence splits the landscape in two in an attempt to contain the swine flu.

On the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall, a 70-kilometre long fence was erected on the border between Germany and Denmark. The fence was intended to secure Danish pigs against African swine flu but ended up splitting apart Southern Jutland and German families and farmers, who have land, friends and family on both sides of the fence. The fence ended up having a destructive significance for an identity that otherwise knows no boundaries. Through archive footage and touching portraits, we are shown a warm and, at times, tragicomic look at a new everyday life for both Danes and Germans, where old friends have to meet on either side of the fence. And all of this on the 100th anniversary of the reunification of Southern Jutland – and the year corona hits.

Producer

Mille Haynes

Director

Jens Loftager

Sprog

Danish

Undertekster

English

Land

Denmark

Studie

Meta Film Doc

Bonusindhold

Europas indre grænser - med og uden mure
37m

Debat: Er vi igen begyndt at markere indre grænser i Europa, hvor vi før satte en ære i at rive mure ned?

Vi sætter fokus på Europas indre grænser og historien med at opdele europæere. Hvor mure tidligere var noget, vi rev ned i Europa, er debatten om grænsebomme og hegn igen blusset op, også i forbindelse med spredningen af sygdomme og pandemier. Vi diskuterer, hvordan grænser gennem tiden har defineret Europa, og om historien gentager sig selv, når der sættes hegn op langs den dansk/tyske grænse. Mød filmens Instruktør Jens Loftager, lektor, Ph.D. og grænseregionsforsker Dorte Jagetic Andersen og professor i grænseregionsforskning ved Institut for Statskundskab Steen Bo Frandsen (SDU). Moderator: Lotte Mejlhede, TV 2.