Night Splitter

  • Documentary
  • 16min

Et hjemsøgende og nærmest okkult ritual, hvor kunstneren optræder som sin egen dobbeltgænger i sin barndoms forstadshjem uden for Los Angeles.

Et hjemsøgende og nærmest okkult ritual, hvor kunstneren optræder som sin egen dobbeltgænger i sin barndoms forstadshjem uden for Los Angeles.

Kaari Upsons ‘Night Splitter’ tilhører en gruppe værker centreret om kunstnerens barndomshjem i San Bernardino - en forfalden forstad øst for Los Angeles - og om det gamle træ, der skyggede over familiens grund. I en nærmest eksorcistisk performance optræder Upson både som sig selv og som sin egen dobbeltgænger, i en grotesk forklædning skabt med ansigtsmaling og parykker. Den ildevarslende fordobling finder samtidig udtryk i en rablende, trance-inducerende monolog, hvor gentagelserne danner mantra-agtige mønstre. Det synes at være dag og nat på samme tid, mens vi overværer træet fra hendes barndom blive fældet og kløvet, og mens Upson (og hendes dobbeltgænger) vandrer hvileløst rundt i de californiske bylandskaber. Et hjemsøgende værk af en næsten okkult kraft, hvor selvet er reduceret til et medium for besættelser og frygtfantasier.

A haunting and almost occult ritual, where the artist appears as her own doppelgänger in her childhood suburb home outside Los Angeles.

Kaari Upson’s ‘Night Splitter’ belongs to a group of works that focus on the artist’s childhood home in San Bernardino – a dilapidated suburb east of Los Angeles – and on the old tree that provided shade to the family grounds. In an almost exorcistic performance, Upson appears as both herself and her own doppelgänger in a grotesque disguise created with face paint and wigs. At the same time, the ominous doubling finds its expression in a raving, trance-inducing monologue, where the repetitions form mantra-like patterns. Day and night seem to be taking place simultaneously, as we watch the tree from her childhood being felled and cut apart, and while Upson (and her double) wander restlessly around the urban landscapes of California. A haunting work with an almost occult power, where the self is reduced to a medium for obsessions and anxious fantasies.

Director

Kaari Upson

Sprog

English

Undertekster

No subtitles

Land

United States