Mr. Bachmann and His Class

  • Documentary
  • 3h 37m

Livet i en tysk skoleklasse med en klasselærer, man ville ønske, man selv kendte, i en film om hvorfor skolen aldrig kan erstattes af skærmen.

Livet i en tysk skoleklasse med en klasselærer, man ville ønske, man selv kendte, i en film om hvorfor skolen aldrig kan erstattes af skærmen.

Man lærer ikke for skolen, men for livet, hedder det. At der er sandhed i ordene, står klart efter et tungt år med hjemmeskoling foran skærmen. Fællesskabet i klassen og i livets formative år er observeret med et kærligt og knivskarpt blik i denne formidable film fra en skoleklasse i Tyskland, hvor elever fra tolv nationer i alderen 12-14 år får både undervisning og sund modstand af deres lærer, hr. Bachmann - et forbilledligt menneske, for hvem læring starter med nysgerrighed og indlevelse. Kan man lave en levende og livlig film om kultur og (ud)dannelse? Ja, når det ringer ind til time med hr. Bachmann kan man. Og ja, den er lang, men tiden flyver i godt selskab, og det er man virkelig her. Fra hovedkonkurrencen på årets filmfestival i Berlin.

Life in a German school class with a teacher you wish you knew, in a film about why a screen can never replace a school.

Learning is not for school, but for life. A challenging year with homeschooling in front of the screen has made it clear that there may be some truth in these words. The community in the classroom and during the most formative years of life are observed with a loving eye in this excellent film about a German school class in Germany, where the students from twelve nations aged 12 to 14 receive both education and plenty of healthy resistance from their teacher, Herr Bachmann - an exemplary human being, for whom learning begins with curiosity and empathy. Can one make a lively film about culture and education? Definitely, if Herr Bachmann is the teacher! And yes, the film is long, but time flies when you are in good company and you certainly are here. From the main competition at this year’s Berlin Film Festival.

Producer

Maria Speth

Director

Maria Speth

Sprog

German

Undertekster

English

Land

Germany

Studie

Madonnen Film