Look at Me

  • Documentary
  • 40min

Nu skal du gøre, som der bliver sagt. Christian Falsnaes' performative værk analyserer autoritetens væsen og underkastelsens psykologi.

Nu skal du gøre, som der bliver sagt. Christian Falsnaes’ performative værk analyserer autoritetens væsen og underkastelsens psykologi.

Autoritet, autonomi og ens egen delagtighed er elementer i de grænseoverskridende situationer, som kunstneren Christian Falsnaes etablerer i ‘Look at Me’, hvor han i et samarbejde med skuespilleren Minni Katina Mertens dirigerer forskellige grupper af mennesker på en natklub, et galleri og en open-air festival. Grænsen mellem subjekt og objekt - og mellem tilskuer og deltager - er flydende, indtil man til sidst også selv bliver kaldt ind på scenen. Der er imidlertid hele tiden én instruktør. Når Falsnaes og Mertens på skift kommanderer med både de andre og hinanden, sker det i et spil, hvor dominans og underkastelse er konstanter. ‘Look at Me’ legemliggør de former for blød og hård autoritet, vi mere eller mindre bevidst er genstand for overalt i det moderne Vesten, og er skat både som en dokumentation og et videoværk i sin egen ret.

Christian Falsnaes’s performative work analyses the nature of authority and the psychology of submission.

Authority, autonomy and one’s own complicity are elements in the transgressive situations that the artist Christian Falsnaes establishes in ‘Look at Me’, where he, in collaboration with the actress Minni Katrina Mertens, directs different groups of people at a night club, a gallery and an open-air festival. The boundary between subject and object – and between spectator and participant – is fleeting until you are finally invited on stage yourself. Throughout the entire proceedings, however, there is only one director. When Falsnaes and Mertens take turns to give both the others and each other instructions, it happens in an interplay where dominance and submission are the constants. ‘Look at Me’ embodies the kinds of soft and hard authority that we more or less consciously are subjected to everywhere in modern Western society, and it is made as both a documentary and a video work in its own right.

Sprog

English

Undertekster

No subtitles

Land

Denmark