Living Water

  • Documentary
  • 1h 17m

En antropolog på field trip i Jordans ørkener, hvor en forfilm til fremtidens konflikter om klodens knappe ressourcer udspiller sig.

En antropolog på field trip i Jordans ørkener, hvor en forfilm til fremtidens konflikter om klodens knappe ressourcer udspiller sig.

Under de fremmede, støvede Mars-landskaber i et af verdens tørreste lande løber det dyrebare grundvand - en kilde til liv, men også til politiske bryderier på tærsklen til ressource-knaphedens begyndende tidsalder. Lokale småsamfund i det mellemøstlige kongerige Jordan ligger i konflikt med staten om retten til at bore vandet op. Vandet selv gøres til genstand for en refleksion over økologi, teknologi og politisk magt i den visuelle antropolog Pavel Boreckýs originale ‘økografiske’ film, der blander sine egne storslåede panoramaer med mobilvideo, nyhedsklip og high-tech 3D-animationer. Ikke som tom æstetik, men som et svar på de spørgsmål, stedet stiller ham.

An anthropological field trip to Jordan’s deserts, where a trailer for the future conflicts about the planet’s scarce resources is taking place.

Underneath the alien and dusty Martian landscapes in one of the world’s driest countries runs precious groundwater - a source of life, but also a source of political troubles on the eve of the dawning age of scarce resources. Local communities in the Middle Eastern kingdom of Jordan are in conflict with the state about the right to drill for water. Water itself becomes the subject of a reflection on ecology, technology and political power in the visual anthropologist Pavel Borecký’s original ‘ecographic’ film, which blends his magnificent panoramas with mobile phone footage, news clips and high-tech 3D animations. Not as empty aesthetics, but as an answer to the questions the location asks him.

Producer

Pavel Borecký

Director

Pavel Borecký

Sprog

Arabic

Undertekster

English

Lande

Czech Republic, Switzerland

Studie

Anthropictures