Listen to the Beat of our Images

  • Documentary
  • 15min

Rumeventyret i Fransk Guiana i 60'erne, fortalt fra de lokales vinkel i en essayfilm, hvor en imaginær fortæller skaber kontraster i billedet.

Rumeventyret i Fransk Guiana i 60’erne, fortalt fra de lokales vinkel i en essayfilm, hvor en imaginær fortæller skaber kontraster i billedet.

Som et stjerneskud på en sort himmel baner en raket sig vej op gennem atmosfæren, med kurs mod verdensrummet. Et billede på en ekspansion, der finder andre former i imperialismen og kolonialismen, og som betegner det mikrokosmos i Fransk Guiana, hvor General de Gaulle i 60’erne flyttede det franske rumprogram hen efter Algeriets uafhængighed. Fransk Guiana, med sine knap 300.000 indbyggere, beliggende på den caribiske kyst nord for Brasilien, blev nemlig udpeget som et mere stabilt territorium for et nyt rumcenter. I en film baseret på arkivet i det nationale center for rumstudier (CNES), udfolder kunstner- og søskendeparret Audrey og Maxime Jean-Baptiste den fascinerende mikrohistorie i en essayform, hvor en imaginær karakter beskriver den lokale befolknings oplevelse af det franske rumeventyr, med tvangsflytninger og en øjeblikkelig ‘modernisering’ efter europæisk forbillede.

The space adventure in 1960s French Guiana told from the locals’ point of view in an essay film where an imaginary narrator creates an image full of contrasts.

Like a shooting star on a black sky, a rocket makes its way up through the atmosphere, heading towards outer space. An image of expansion that finds other manifestations in imperialism and colonialism and which describes the microcosm of French Guiana, where General de Gaulle moved the French space programme in the 1960s after Algeria’s independence. With its just about 300,000 inhabitants and a location on the Caribbean coast north of Brazil, French Guiana was considered a more stable territory for a new space centre. In a film based on the archives of the National Centre for Space Studies (CNES), the artists (and siblings) Audrey and Maxime Jean-Baptiste chart the fascinating micro-history in essay form, where an imaginary character describes the local people’s experience of the French space adventure, with forced relocations and an immediate ‘modernisation’ according to European norms.

Sprog

French

Undertekster

English

Lande

French Guiana, France

Studie

Observatoire de l'Espace du CNES