Life of Ivanna

  • Documentary
  • 1h 20m

Fra det hårde nomade-liv på den arktiske tundra til en uvis fremtid med fem børn. Fire år i en stærk kvindes liv bliver til vital, fysisk filmkunst.

Fra det hårde nomade-liv på den arktiske tundra til en uvis fremtid med fem børn. Fire år i en stærk kvindes liv bliver til vital, fysisk filmkunst.

Livet er råt og barskt ude på den arktiske tundra, hvor unge Ivanna lever en nomadisk tilværelse med sine fem børn. En benhård og karismatisk kvinde, som bliver sat på prøve, da hun er nødt til at opgive Nenets-folkets traditionelle livsform og søge mod byen. Klimaet ændrer sig, og rensdyrene dør. Hendes mand Gena er forsumpet i alkohol af sit arbejde på et gasværk, og selvom Ivanna kan sætte både ham - og alle andre - på plads med sit dræberblik og håndfaste indstilling til tingene, nærer hun et ønske om at frigøre sig fra det voldelige forhold. Fire år i Ivannas liv er blevet til en formidabel film skabt med en kunstners blik for verdens materielle tekstur. Et sovende barn, tre fisk og en sulten kat i det samme billede bliver et nærmest kosmisk grundmotiv. Det er vital, fysisk filmkunst med en uforglemmelig kvinde i midten. Ivannas breve, læst op af hende selv, løfter imidlertid fortællingen op over elementernes rene rasen. Instruktør Renato Borrayo Serrano, der er født i Guatemala og bor i Rusland, har skabt et drama om frigørelse og et melankolsk requiem over en forgangen livsform.”

From the harsh, nomadic life on the tundra to an uncertain future with five children. Four years in the life of a strong and charismatic woman.

Life is raw and harsh out in the Arctic tundra, where young Ivanna lives a nomadic life with her five children. A tough and charismatic woman who is put to the test when she has to give up the traditional life of the Nenets people and move to the city. The climate is changing, her reindeers are dying, and her husband, Gena, has turned into an alcoholic because of his job at a gas plant. And even though Ivanna can put both him - and everyone else - in their place with her killer gaze and no-nonsense attitude, she harbours a desire to liberate herself from the violent relationship. Four years in Ivanna’s life have become a formidable film created with an artist’s eye for the material texture of the world where an image of a sleeping child, three fish and a hungry cat almost become a cosmic motif. This is vital, physical film art with an unforgettable woman at its centre. Meanwhile, Ivanna’s letters, which are read aloud by herself, lift her story above the raging of the elements. Director Renato Borrayo Serrano, who was born in Guatemala and lives in Russia, has created a drama about liberation and a melancholy requiem about a bygone way of life.

Sprog

Russian

Undertekster

English

Lande

Russia, Norway, Estonia, Finland

Studie

Ethnofund

Bonusindhold

Q&A
23m

Q&A med Renato Borrayo Serrano (instruktør)

Q&A withRenato Borrayo Serrano (director)