Just a Movement

  • Documentary
  • 1h 50m

Elliptisk og enigmatisk film om maj '68-oprørets tragiske, sorte hovedrolle, der blev et revolutionært ikon i Senegal.

Elliptisk og enigmatisk film om maj ‘68-oprørets tragiske, sorte hovedrolle, der blev et revolutionært ikon i Senegal.

Maj ‘68 og det post-koloniale oprør fandt for et øjeblik sin naturlige hovedrolle i Omar Blondin Diop. En revolutionær, Foucault-læsende litterat med senegalesiske rødder, der var i Paris på det rigtige tidspunkt og besteg en ikonisk rolle i Godards film ‘La chinoise’ (som også fortolkes i filmen ‘The Inheritance’ på årets CPH:DOX). En ung mand midt i et historisk moment af håb og opbrud, hvis korte liv kunstneren Vincent Meessen folder ud i sin elliptiske, nye film. I stedet for at skille tragedien om Diop (og Senegal) ad, samler Meessen dens indre modsætninger i en tankevækkende syntese af fortid og nutid.

An elliptical and enigmatic film about the tragic black protagonist of the May 1968 uprising, who became a revolutionary icon in Senegal.

Paris, May 1968. Here, the post-colonial revolution for a moment found its natural leader in Omar Blondin Diop. A revolutionary, Foucault-reading literate with Senegalese roots, who was in Paris at the right time and landed an iconic role in Godard’s film ‘La Chinoise (which is also the subject of the film ‘The Inheritance’ at this year’s CPH:DOX). A young man in the midst of a historic moment of hope and upheaval, whose short life the artist Vincent Meessen unfolds in his elliptical new film. Instead of separating the tragedy of Diop (and Senegal), Meessen brings together the inner contradictions in a thought-provoking synthesis of past and present.

Sprog

French

Undertekster

English

Land

Belgium

Studier

Thank You & Good Night Productions, Jubilee