Julia&I

  • Documentary
  • 1h 20m

Venskabet mellem to unge kvinder, der lever på kanten i København, skildret af den ene over fire vilde, voldsomme og vigtige år i deres liv.

Venskabet mellem to unge kvinder, der lever på kanten i København, skildret af den ene over fire vilde, voldsomme og vigtige år i deres liv.

Julia og Nina har altid været veninder. Julia er en kanonkugle igennem ethvert rum, hun er festlig, hurtigsnakkende og kreativ. Nina er observerende, gemmer sig bag sit kamera og beundrer sin venindes livskraft. Da filmen starter, er de i slutningen af 20’erne. Julia bor i København og kæmper med et eskalerende alkoholproblem, og Nina prøver at forstå og hjælpe, mens hun kæmper med sine egne dæmoner. Hvad der starter som Julias historie, vokser over fire år til en fortælling om psykisk sygdom og afhængighed, om fester, livskriser og kunst, men mest af alt bliver det til en historie om et venskab af den slags, der er dybt nok til at rumme både kærlighed og konflikter. ‘Julia&I’ er et (selv)portræt af to kvinder, der giver alt til hinanden og til kameraet. Fra begravelser og vrede skænderier. Hele tiden med Ninas kamera ved hånden.

The friendship between two women who live on the edge in Copenhagen, filmed by one of them during four intense and important years of their lives.

Julia and Nina have always been friends. Julia is a whirlwind in every setting. She is festive, fast-talking and creative. Nina is observant, hides behind her camera and adores her friend’s vitality. When the film starts, they are in their late 20s. Julia lives in Copenhagen and struggles with an escalating alcohol problem, and Nina tries to understand and help her while fighting her own demons. What starts out as Julia’s story grows over four years into a story about mental health and addiction, about parties, life crises and art. But most of all, it is a story of the type of friendship that is deep enough to accommodate both love and conflicts. ‘Julia&I’ is a (self) portrait of two women who give everything to each other and the camera. From funerals and angry quarrels to a fateful encounter - and always with Nina’s camera at hand.

Director

Nina Hobert

Producer

Nina Hobert

Sprog

Swedish

Undertekster

English

Lande

Sweden, Denmark

Studie

Nina Hobert Universe AB