How to Kill a Cloud

  • Documentary
  • 1h 17m

Hun har 3 år til at få det til at regne i ørkenen. Men for hvilken pris? En finsk kvinde i et dilemma mellem forskning, finansiering og frihed.

Hun har 3 år til at få det til at regne i ørkenen. Men for hvilken pris? En finsk kvinde i et dilemma mellem forskning, finansiering og frihed.

Hannele Korhonen har skyhøje ambitioner. Da den finske stjerneforsker modtager 1,5 mio. dollars fra de Forenede Arabiske Emirater til et projekt ser hun muligheden for at prøve kræfter med sin vision og realisere den umulige opgave: at få det til at regne i ørkenen. Videnskaben og teknologien er faktisk ved at være på plads til at gribe ind i naturens orden og fremkalde kunstig regn over den knastørre, men stenrige oliestat. Men på den anden side af skåltalerne aner Hannele gradvist, at hendes rundhåndede sponsorer har deres egen agenda. Man kan nemlig ikke skille (forsvars)politik og forskning ad, og snart står videnskabskvinden fra det høje nord i et etisk dilemma, indvarslet af et Goethe-citat i starten af Tuija Halttunens højaktuelle film. Har Hannele i virkeligheden indgået en faustisk pagt og sat sin videnskabelige integritet over styr? Og skal vi overhovedet pille ved de helt store økosystemer? Hun er ikke den eneste, der må konfrontere det djævelske dilemma i en tid, hvor forskning for private midler vinder frem.

She has 3 years to make it rain in the desert. But at what cost? A Finnish scientist is caught in a dilemma between research, finance and freedom.

Hannele Korhonen has sky-high ambitions. When the Finnish scientist receives 1.5 million USD from the United Arab Emirates for a project, she sees the opportunity to give her vision a try and bring about the impossible: to make it rain in the desert. Science and technology are, in fact, in the process of interfering with nature’s order and inducing artificial rain over the arid but very wealthy oil state. But on the other side of the laudatory speeches, Hannele gradually sees that her generous sponsors are harbouring their own agendas. Politics and research are hard to separate, and soon the scientist from the far north is faced with an ethical dilemma, heralded by the quote by Goethe at the beginning of Tuija Halttunen’s highly topical film. Has Hannele, in fact, entered into a Faustian pact and put her scientific integrity at risk? And should we really tinker with ecosystems on such a large scale? She is not the only person who has to confront the diabolical dilemma at a time when research based on private funds is gaining ground.

Director

Tuija Halttunen

Producer

Niina Virtanen

Producer

Pasi Hakkio

Producer

Ulrik Gutkin

Sprog

English, Finnish

Undertekster

English

Land

Finland

Studie

Wacky Tie Films

Bonusindhold

Q&A
18m

Q&A med Tuijana Halttunen (instruktør)

Q&A with Tuijana Halttunen (director)