Holgut

  • Documentary
  • 1h 15m

Stødtanden fra en mammut forbinder dyb fortid og en apokalyptisk nutid ude på den sibiriske tundra, hvor myter og tidsaldre smelter sammen.

Stødtanden fra en mammut forbinder dyb fortid og en apokalyptisk nutid ude på den sibiriske tundra, hvor myter og tidsaldre smelter sammen.

Den sibiriske permafrost smelter. Ude i landskaber, der har været næsten uforandrede gennem tusindvis af år, kommer urgamle knogler nu til syne i den tøende jord, mens vilde dyrearter forsvinder. Herude under den vældige himmel er nogle få mennesker ude i hvert sit ærinde. En far skal lære sin lille søn fra storbyen at jage vilde rensdyr, mens en ekspedition på tre leder efter stødtænder fra mammutter, så de kan klone det uddøde kæmpedyr med dets egen DNA i et laboratorie langt væk. Myter og tidsaldre ligger i lag i Liesbeth de Ceulaers altsomluttende og atmosfæriske film fra tundraen, der registrerer de langsomme, tunge forandringer med en seismografisk sensitivitet, der kommer til udtryk i billeder og lyd. ‘Holgut’ (hvis titel refererer til et sagnvæsen) er imidlertid ikke en film, der nøjes med at observere den fatale masseuddøen af flora og fauna, og dens mulige tilbagevenden i klonet form. Fantasi og virkelighed, fortid og nutid, myter og drømme - alle faste former smelter langsomt sammen i de Ceulaers visionære og vedkommende stemningsrapport fra stepperne.

Mammoth tusks unite a long-gone past and an apocalyptic present far out in the Siberian tundra, where myths and eras melt together.

The Siberian permafrost is melting. Out in landscapes that have remained virtually unchanged for thousands of years, ancient bones are now surfacing in the thawing soil, while some wild species are disappearing. Out here under the mighty sky, a few solitary people are going about their respective errands. A father must teach his young son from the big city to hunt wild reindeer, while an expedition of three is searching for mammoth tusks, with the aim of cloning the extinct giant with its own DNA in a laboratory far away. Myths and eras lie in layers in Liesbeth de Ceulaer’s immersive and atmospheric film from the tundra, which records the slow, significant changes with a seismographic sensitivity expressed in images and sound. ‘Holgut’ (the title refers to an ancient legend) is not just a film that contents itself with observing the fatal mass extinction of flora and fauna and its possible return in a cloned form. Imagination and reality, past and present, myths and dreams - all distinct forms slowly melt together in de Ceulaer’s visionary and relevant mood report from the steppes.

Producer

Tomas Leyers

Sprog

Greenlandic, Kalaallisut

Undertekster

English

Land

Belgium

Studie

Minds Meet

Bonusindhold

Q&A
20m

Q&A med Liesbeth de Ceulaer (instruktør)

Q&A with Liesbeth de Ceulaer (director)