Helbredelsen

  • Documentary
  • 40min

Kan det dedikerede fællesskab af beboere fra Lundtoftegade helbrede deres boligområde med kunst og kreativitet, og undgå den hårde ghettoliste?

Kan det dedikerede fællesskab af beboere fra Lundtoftegade helbrede deres boligområde med kunst og kreativitet, og undgå den hårde ghettoliste?

De knap 1500 københavnere, der bor i Lundtoftegade på Nørrebro, er i fare for at ryge på den såkaldt ‘hårde ghettoliste’. Og hvad gør man så, når man har prøvet alt? Man kalder den spirituelle dimension til undsætning! Det kollektive performance-projekt ‘Helbredelsen’ skal uddrive de onde kræfter, før det er for sent og inden 60% af beboerne risikerer at blive tvangsflyttet. Med bidrag fra unge og gamle - og med en dybt dedikeret beboerformand som ankermand - går fællesskabet i kreativ aktion. Men vil helbredelsen faktisk lykkes?

Can a dedicated community of Copenhageners heal their social housing area with art and creativity and avoid being placed on the list of hard ghettos?

The almost 1500 Copenhageners who live on Lundtoftegade in the city’s Nørrebro district are in danger of ending up on the government’s so-called ‘hard ghetto list’. And what do you do when you have tried everything? You call on the spiritual dimension for help! The collective performance project ‘The Healing’ must expel the evil forces before it’s too late and before 60% of the residents risk being forcibly relocated. With contributions from young and old – and with a deeply dedicated chairman of the residents’ association as their anchor – the community gets creative. But will the healing succeed?

Sprog

Danish

Undertekster

English

Land

Denmark

Studie

Frau Film