Gorbachev. Heaven

  • Documentary
  • 1h 40m

Hjemme hos den tidligere sovjetiske statsleder, der indvier os i sine tanker om magten, mennesket og meningen med livet - intet mindre.

Hjemme hos den tidligere sovjetiske statsleder, der indvier os i sine tanker om magten, mennesket og meningen med livet - intet mindre.

Mikhail Gorbatjov sad på magten i Sovjetunionen, da det hele kollapsede i 1991. I dag bor den sidste sovjetiske leder i en vældig og dunkel villa, hvor han tager imod filmskaberen Vitalij Manskij til en samtale (med kunstpauser!) om historiens store skakspil og om politik i den helt tunge skala. Men også om sit liv, sine erfaringer og sin elskede, afdøde kone. Scenen er enkel, men emnerne er episke. Manskij går dog til den aldrende Gorbatjov med respekt for hans fortsatte intellekt, når de er uenige, og en hidsig diskussion om demokratiets historie og tilstand i Rusland ender i et fantastisk øjeblik, hvor de to battler Pusjkin-citater fra hukommelsen.

At home with the former Soviet leader who shares his thoughts about power, humanity and the meaning of life - nothing less.

Mikhail Gorbachev was in power in the Soviet Union when it all collapsed in 1991. Today, the last Soviet leader lives in a huge and dark villa. He welcomes the filmmaker Vitaly Mansky for a conversation about the great game of chess called history, and about politics on a gargantuan scale. But also about his life, his experiences and his beloved, deceased wife. The setting is simple, but the topics are epic. However, Mansky approaches the ageing Gorbachev with respect for his enduring intellect even when they disagree. A heated discussion about the history and current state of Russian democracy ends with an incredible moment where the two of them engage in a battle of quoting Pushkin by heart.

Producer

Vít Klusák

Producer

Filip Remunda

Producer

Natalia Manskaia

Director

Vitaly Mansky

Sprog

Russian

Undertekster

English

Lande

Latvia, Czech Republic

Studier

Vertov, Hypermarket Film