From Where They Stood

  • Documentary
  • 1h 50m

Fangerne i de nazistiske kz-lejre fotograferede i al hemmelighed livet (og døden) i lejrene. Nu vender billederne tilbage til, hvor de er taget.

Fangerne i de nazistiske kz-lejre fotograferede i al hemmelighed livet (og døden) i lejrene. Nu vender billederne tilbage til, hvor de er taget.

Hvordan lod det sig gøre for fangerne at tage fotografier i de nazistiske kz-lejre, de selv var indsat i? For nogle lykkedes faktisk at tage billeder af livet (og døden) i de horrible lejre. Billeder, som både vidner om de faktiske forhold fra en hidtil uset vinkel, og om den menneskelighed, som fotograferne insisterede på. I dag vender instruktør Christophe Cognet tilbage til Ravensbrück, Dachau og Auschwitz-Birkenau i selskab med en historiker, for at installere glastryk af de knap 50 uvurderlige billeder på de steder, hvor de er taget. Og pludselig mødes to historiske perioder i det samme billedfelt i en sober film om det ubegribelige.

The prisoners of Nazi concentration camps secretly photographed life (and death) in the atrocious camps. Now, the pictures return to where they were taken.

How was it possible for prisoners to take photographs in the Nazi concentration camps where they were imprisoned? Some actually managed to take pictures of life (and death) in the horrible camps. Pictures that testify to both the actual conditions from an unprecedented viewpoint and to the humanity that the photographers insisted on. Today, the director Christophe Cognet returns to Ravensbrück, Dachau and Auschwitz-Birkenau in the company of a historian to install glass prints of the nearly 50 invaluable images in the locations where they were taken. Suddenly, two historical periods meet in the same field of view in a sober film about the incomprehensible.

Sprog

French

Undertekster

English

Lande

Germany, France

Studie

l'atalier documentaire