Epicentro

  • Documentary
  • 1h 48m

Hubert Saupers visionære film fra det moderne Cuba er et panoramisk billede af et land med en unik historie.

Hubert Saupers visionære film fra det moderne Cuba er et panoramisk billede af et land med en unik historie.

Ingen laver film som Hubert Sauper. ‘Epicentro’ er hans visionære, cinematiske brev i fri form fra et post-kolonialt Cuba, der i Saupers optik er det historiske epicentrum for det moderne imperiums tre grundpiller: slaveriet, kolonialismen og globaliseringen. Saupers møder med tilfældige mennesker på Havanas gader og stræder former filmen undervejs. Børn, turister og de gamle, der husker revolutionen. At han bliver venner både med et barn og med Chaplins barnebarn Oona, er helt i filmens åbensindede og nysgerrige ånd. Det intellektuelle vingefang er stort, men aldrig virkelighedsfjernt i en på alle måder enestående film.

Hubert Sauper’s visionary film from modern Cuba is a panoramic report from a country with a unique and disruptive history.

Nobody makes films like Hubert Sauper. ‘Epicentro’ is his visionary, cinematic letter in free form from a post-colonial Cuba, which in Sauper’s eyes is the historical epicentre of the three pillars of the modern empire: slavery, colonialism and globalisation. Sauper’s encounters with random people in the streets and alleyways of Havana shape the film along the way. Children, tourists and the elderly who remember the revolution. The fact that he makes friends with both a child and with Chaplin’s granddaughter Oona is entirely in the film’s open-minded and curious spirit. The intellectual wingspan is wide but never out of touch with reality in this unique film.

Sprog

Spanish

Undertekster

English

Land

Austria

Studie

KGP Kranzelbinder Gabriele Production