Bakken

  • Documentary
  • 1h 2m

En tur på Bakken, som fremmaner forlystelsesparken dybe historie i en kollektiv, kunstnerisk proces henover en enkelt varm sommerdag.

En tur på Bakken, som fremmaner forlystelsesparken dybe historie i en kollektiv, kunstnerisk proces henover en enkelt varm sommerdag.

Bakken i Dyrehaven har i over 400 år været et sted, hvor folk tog hen for at more sig og nyde livet. I dag danner den gamle forlystelsespark i skoven en parallel til det mere mondæne Tivoli i byen. Et folkeligt sted med en dyb og rig historie, og med en særegen geografi. ‘Bakken’ undersøger begge dele i en cinematisk intervention, der også er social. I to lange, uafbrudte one-takes optaget henover en enkelt sommerdag og -nat bevæger kameraet sig langsomt gennem anlægget, mens gæsterne skiftevis reagerer på linsen og forsøger at ignorere den. En bande af Pierrot-kloner blander sig med de besøgende. ‘Bakken’ er skabt i fællesskab og på eget initiativ af studerende fra Kunstakademiet og Den Danske Filmskole, udenom de to institutioner selv. Med Bakken som ramme - historisk, arkitektonisk, socialt - bidrog alle medvirkende til at udvikle konceptet for både filmen og de performative indgreb foran kameraet, der indimellem er uadskillelige fra det hedonistiske og fortættede, semi-fiktive univers, som en forlystelsespark er.

A trip to Bakken, which evokes the theme park’s deep history in a collective, artistic process during a single warm summer’s day.

For over 400 years, the theme park Bakken north of Copenhagen has been a place where people have gone to have fun and enjoy life. Today, the old amusement park is a parallel to the more upscale Tivoli in the center of Copenhagen. A popular place with a deep and rich history and a distinctive geography. ‘Bakken’ explores both in a cinematic and social intervention. In two long, uninterrupted one-takes shot over a single summer’s day and night, the camera moves slowly through the park while the guests alternately react to the lens or try to ignore it. A gang of Pierrot clones mingle with the visitors. The film is an joint creation between students of the Royal Danish Academy of Fine Arts and the Danish Film School, initiated independently by the students. Using Bakken as a frame - historically, architecturally and socially - all the contributors helped develop the concept for both the film and the performative interventions in front of the camera, which are sometimes inseparable from the hedonistic and condensed semi-fictional universe that an amusement park is.

Producer

Claes Hedlund

Director

Adrian Skarstad

Director

Theodor Nymark

Director

Ömer Sami

Director

Mary Cvathe

Director

Thomas Dyrholm

Director

Claes Hedlund

Director

Anna Rettl

Director

Yujin Jung

Director

Mikkel Kruse

Director

Andreas Tang

Director

Nanna Buch

Director

Amr Hatem

Director

Sofus Agger

Director

Amin Zouiten

Director

Signe Raunkjær

Director

John Skoog

Director

Rikke Nørgaard

Sprog

No dialogue

Undertekster

No subtitles

Land

Denmark