All of your Stars are but Dust on My Shoes

  • Documentary
  • 18min

Laure Prouvosts anarkistiske video-collage spejler uddannelsessystemets autoritære bagside, og er selv et kursus i radikal uforudsigelighed.

Laure Prouvosts anarkistiske video-collage spejler uddannelsessystemets autoritære bagside, og er selv et kursus i radikal uforudsigelighed.

Kunsthal Charlottenborg og CPH:DOX præsenterer i år en udstilling med den franske kunststjerne Laure Prouvost, der åbner på festivalens første dag. Prouvosts kreative og vildtvoksende, indre univers kommer til udtryk på tværs af kunstformer som skulptur, installation og video - altid med en karakteristisk forankring i Prouvosts egen persona. Det helt nye videoværk ’Re-dit-en-un-in-learning’ er ingen undtagelse. Her byder hun os velkommen til et læringscenter, der ganger absurditeten i uddannelsessystemet op med sig selv i et nonsensisk New Public Management-sprog, som også titlen antyder. Med en videoguide på en iPhone i hånden og Prouvost som underviser på lydsiden, undervises vi i forholdet mellem objekter og deres betydning. Et brød betyder arbejde. ‘You know that,’ som det autoritært understreges om hvert nyt emne. Men bedst som man tror, at det er Institutionen selv, der er genstand for Prouvosts anarkistiske satire, skifter hendes rastløse og uregerlige værk retning.

Laure Prouvost’s video collage reflects the authoritarian downside of the education system and is itself a course in radical unpredictability.

Kunsthal Charlottenborg and CPH:DOX present an exhibition with the French star artist Laure Prouvost, who will open the festival’s first day. Prouvost’s creative and unruly inner universe is expressed through art forms such as sculpture, installation and video - and always with characteristic roots in Prouvost’s own persona. Her brand-new video work ’Re-dit-en-un-in-learning’ is no exception. Here, she welcomes us to a learning centre that multiplies the absurdity of the education system with itself in a nonsensical New Public Management language, which the title also alludes to. With an iPhone video guide at hand and Prouvost as a teacher on the soundtrack, we are taught the relationship between objects and their meaning. A loaf of bread means work. ‘You know that,’ each new topic is authoritatively emphasised. But as soon as you think that it’s the Institution itself that is the object of Prouvost’s anarchist satire, her restless and unruly work changes direction.

Producer

Haig Aivazian

Director

Haig Aivazian

Sprog

English, French, Arabic

Undertekster

English

Land

Lebanon