A Story of One's Own

  • Documentary
  • 1h 40m

Fem adopterede mennesker fylder de blanke sider i deres livsfortællinger ud i en poetisk og sanselig film, hvor fortællekunsten skaber indlevelse.

Fem adopterede mennesker fylder de blanke sider i deres livsfortællinger ud i en poetisk og sanselig film, hvor fortællekunsten skaber indlevelse.

Instruktør og aktivist Amandine Gay blev som barn listet under ‘X’ i Frankrig, opgivet af sin mor til en opvækst i en hvid familie. ‘A Story of One’s Own’ giver ordet til fem mennesker, der ligesom hun selv bærer på oplevelsen som adopteret. Adskilt ikke kun fra deres ukendte, biologiske forældre og fødselslande, men også fra fortællingen om sig selv. Nogle af de blanke sider bliver imidlertid fyldt ud i Gays både følelsesfulde og reflekterede film, hvor de fem hovedpersoner træder frem og indvier os i de ellers oversete nuancer i diskussionen af internationale adoption - og i oplevelsen af selv at kende den indefra. Kærlighed, tvivl, vrede og tilgivelse. Stærke følelser, som de fem mennesker vi møder ikke desto mindre gennemlever på hver sin måde, mens de med et ind imellem nærmest ubegribeligt overskud former deres egne fortællinger for os. Ærligheden og deres valg af ord gør ‘A Story of One’s Own’ til en film, der inviterer til indlevelse og forståelse på tværs af forskelle, uanset hvem man selv er - og hvor godt man kender sin egen historie.

Five adopted people fill in the blanks in their biographies in a poetic and sensual film, where storytelling generates empathy.

Filmmaker and activist Amandine Gay was listed under ‘X’ as a child in France, abandoned by her mother to grow up in a white family. ‘A Story of One’s Own’ pass the mic to five people who, like herself, carry in themselves the experience of being adopted. Separated not only from their unknown biological parents and countries of birth but also from the story about themselves. However, some of the blank pages are filled in by Gay’s both emotional and reflective film, where the five protagonists step forward and introduce us to the otherwise overlooked nuances in the discussion of international adoption – and the experience of knowing it from the inside. Love, doubt, anger and forgiveness. Strong feelings, which the five people we meet nonetheless experience in their own way, while they with an at times almost incomprehensible openness share their own stories with us. Their honesty and choice of words are what makes ‘A Story of One’s Own’ a film that invites us to empathise and understand them across our differences, no matter who we are – and how well we know our own story.

Director

Amandine Gay

Sprog

French

Undertekster

English

Land

France

Bonusindhold

Q&A
21m

Q&A med Amandine Gay (instruktør)

Q&A with Amandine Gay (director)