White Cube

  • Documentary
  • 1h 19m

Et provokerende opgør med kolonialismen i Congo i både kunstens og kapitalens navn, der vender udbytning og udnyttelse på hovedet.

Et provokerende opgør med kolonialismen i Congo i både kunstens og kapitalens navn, der vender udbytning og udnyttelse på hovedet.

I kreativt samarbejde med lokale bønder iværksætter den hollandske kunstner Renzo Martens et projekt, der skal gøre op med (neo)kolonialismen i Congo. Han vil bygge et galleri, der kan kortslutte pengestrømmen ud af landet. Martens er ikke den første hvide mand, der ankommer til Congo med en plan, og det prøver han heller ikke på at skjule i det næsten 10 år lange projekt. Hans provokerende strategi er tværtimod at spille kapitalismens (og kunstverdenens) spil, blot med omvendt fortegn og med de lokale bønder som vindere. Men det handler ikke kun om penge. Selvstændigheden, værdigheden og magten over ens eget selvbillede er også på spil i en kompleks, men dybt engagerende film med tillid til ens egen dømmekraft. Når kunstneren Matthieu Kasiama på vegne af hele gruppen rejser med Martens til New York for at udstille og sælge deres værker, er der imidlertid ingen tvivl: Kunst kan faktisk skabe forandring, også i en neo-liberal verdensorden, hvor alt er produkter. ‘White Cube’ er selv et værk i feltet mellem dokumentarfilm og samtidskunst, og en intervention helt ind i hjertet af de kulturelle institutioner, der aldrig fuldt ud har kappet båndene til kolonialismen.

A provocative battle against colonialism in the worlds of art and capitalism, as a group of Congolese farmers reclaim power.

In a creative collaboration with local farmers, Dutch artist Renzo Martens launches a project that aims to break the ties of (neo-)colonialism in Congo. He wants to build a gallery that can short-circuit the flow of money out of the country. Martens is not the first white man who arrives in Congo with a grand plan, nor is he trying to hide this fact in this almost 10-year-long project. His provocative strategy is to play the game of capitalism (and the art world), just the opposite way round, and with the local farmers as the winners. But it is not just about money. Independence, dignity and power over one’s own self-image are also at stake in a film that dares to deal with contradictions, and which does so with confidence in the viewer’s own critical judgement. When the artist Matthieu Kasiama travels with Martens to New York on behalf of the entire group to exhibit and sell their works, there is no doubt: art can actually lead to change, even in a neoliberal world order, where everything is a product. ‘White Cube’ is itself a work in the field between documentary filmmaking and contemporary art and an intervention all the way into the heart of the cultural institutions that have never fully cut their ties to colonialism.

Director

Renzo Martens

Languages

English, French

Subtitles

English

Countries

Netherlands, Belgium, Democratic Republic of Congo

Studios

Pieter van Huystee Film, Inti Films

Bonus Content

Q&A
20m

Q&A med Ced’art Tamasala, Irene Kanga and Matthieu Kasaima (medlemmer af CATPC) ved Eléonre Hellio (oversætter).

Q&A with Ced’art Tamasala, Irene Kanga and Matthieu Kasaima (members of CATPC) with Eléonre Hellio (translator).

Debat: The White Gaze og dekolonisering i film
28m

Hvad betyder ‘the white gaze’, og hvordan skaber vi reel forandring og bedre repræsentation i film?

Ungdomsredaktionen sparker gang i en kritisk og selvkritisk debat om dekolonisering. Hvad er symbolpolitik og hvad skaber reel forandring? Hvordan kan vi gøre op med globale strukturer, der fastholder en udnyttelse af det globale syd – også i kunsten og filmmediet? Tjarli fra redaktionen taler med kunstnerkollektivet CATPC fra filmen ‘White Cube’, og så kan du møde direktør for CPH:DOX, Tine Fischer, og Ph.D. med speciale i repræsentation og undertrykkelse i dansk film, Tess Sophie Skadegård Thorsen i debat. Moderator: Statskundskaber og bestyrelsesmedlem i DIH (Danmarks Intersektionelle Højskole), Yaqub Abdirahman.

*This debate is in Danish.