Two Minutes to Midnight

  • Documentary
  • 47min

Et panel af kvindelige eksperter bliver stillet overfor en altødelæggende atomtrussel i et radikalt, performativt værk baseret på 'Dr. Strangelove'.

Et panel af kvindelige eksperter bliver stillet overfor en altødelæggende atomtrussel i et radikalt, performativt værk baseret på ‘Dr. Strangelove’.

Hvad nu hvis verden var ledet af kvinder? Yael Bartanas iscenesætter spørgsmålet i praksis i den performative ‘Two Minutes to Midnight’, hvor en kvindelig regering i et fiktivt land skal tage stilling til en overhængende atomtrussel fra en fremmed nation ledet af den selvoptagede præsident Twittler. Et panel bestående af fiktive karakterer og virkelige, kvindelige eksperter fra områder som forsvar, jura, politik og psykologi skal enes om hvordan situationen skal gribes an i Bartanas rollespil, som foregår i et demokratisk ‘Peace Room’, der spejler det giftigt maskuline ‘War Room’i Stanley Kubricks klassiske koldkrigssatire, ‘Dr. Strangelove’. Imens tikker uret, men når den røde telefon ringer kan man nærmest høre sit eget hjerte slå. Bartanas visionæe værk er syntesen af en tværdisciplinær, fire-årig proces, der analyserer det storpolitiske spil om magten - og som præsenterer os for et alternativ til den maskuline diskurs. Filmen inkorporerer offentlige performances afholdt i Berlin, Philadelphia og Aarhus.

A panel of female experts is confronted with a devastating nuclear threat in a radical performative work that stages real experts in a fictitious setting.

What if women ruled the world? Yael Bartana stages the question in practice in her performative ‘Two Minutes to Midnight’, where a female government in a fictitious country must take a stand on an imminent nuclear threat from a foreign nation, led by the self-absorbed president Twittler. A panel of fictional characters and real female experts from areas such as defence, law, politics and psychology are tasked with agreeing on how to approach the situation in Bartana’s role play, which takes place in a democratic ‘Peace Room’, mirroring the toxically masculine ‘War Room’ in Stanley Kubrick’s classic Cold War satire, ‘Dr. Strangelove’. In the meantime, the clock is ticking, but when the red phone rings you can almost hear your own heartbeat. Bartana’s visionary work is the synthesis of an interdisciplinary four-year process, which analyses the geopolitical power game – and presents us with an alternative to macho power discourse. The film incorporates public performances held in Berlin, Philadelphia and Aarhus.

Director

Yael Bartana

Producer

Yael Bartana

Producer

Naama Pyritz

Language

English

Subtitles

English

Countries

Israel, Germany

Studios

MY-I Productions, Flaneur Films, Ingenue