President

  • Documentary
  • 1h 55m

Episk og medrivende storfilm om magtens spil og drømmen om frihed i Zimbabwe, i ugerne omkring landets første demokratiske valg efter diktaturet.

Episk og medrivende storfilm om magtens spil og drømmen om frihed i Zimbabwe, i ugerne omkring landets første demokratiske valg efter diktaturet.

Håbet om en demokratisk fremtid i Zimbabwe fik nyt liv i 2017, hvor militæret afsatte den 93-årige præsident Mugabe efter årtiers undertrykkelse. Diktatoren er borte, men gammel magt består. Det erfarer oppositionens unge leder, Nelson Chamisa, under sin første valgkamp, som ellers skulle være fri og fair. Han er nemlig ikke kun oppe imod det etablerede parti, men også mod korruption, svindel og en økonomi på afgrundens rand. Med enestående adgang til den idealistiske Chamisa og hans hold følger instruktør Camilla Nielsson slagets gang op til et valg, hvor det siddende parti kontrollerer valgsystemet, medierne og politiet, men hvor den unge generation for længst har fået nok. Chamisa selv er en eminent strateg, der læser modstandernes træk flere runder frem. Også når spillet fortsætter i en parodisk retssag efter selve valgdagen. ‘President’ er en episk og dybt medrivende film om den lange, hårde vej mod frihed og forandring.

An epic film about power games and the long dream of freedom in Zimbabwe, in the weeks around the country’s first elections after the dictatorship.

Hopes for a democratic future in Zimbabwe were given a new lease of life in 2017, when the military ousted the 93-year-old President Mugabe after decades of repression. The dictator is gone, but old power structures remain. This is what the young leader of the opposition, Nelson Chamisa, comes to experience during his first election campaign, which was otherwise meant to be free and fair. He is not just up against the established party, but also corruption, fraud and an economy on the brink of collapse. With unique access to the idealistic Chamisa and his team, Camilla Nielsson follows the events leading up to an election where the incumbent party controls the electoral system, the media and the police, but where the young generation has had enough. Chamisa himself is an eminent strategist who is several moves ahead of his opponents - also when the game continues in a parody of a trial after election day itself. ‘President’ is an epic and captivating film about the long and hard road to freedom and change.

Language

Shona

Subtitles

English

Countries

Denmark, United States, Norway, Zimbabwe

Studio

Final Cut For Real