Oh, It Hertz!

  • Documentary
  • 1h 30m

En musikolog følger tråden fra nazisternes manipulations-fantasier til al den musik, vi lytter til i dag. Er der faktisk noget om den obskure teori?

En musikolog følger tråden fra nazisternes manipulations-fantasier til al den musik, vi lytter til i dag. Er der faktisk noget om den obskure teori?

Hvorfor ændrede nazisterne standard-frekvensen for tonen A fra 432 til 440 hertz? En kuriøs historisk fodnote viser sig at have de mest uventede forgreninger, når blot man går til værks med et åbent sind. Det gør den norske doku-veteran Gunnar Hall Jensen, som i selskab med musikolog og sanger Laurie Amat undersøger den besynderlige teori. Lyd er både information og følelser. Og det var præcis hvad nazisterne drømte om at kontrollere. De forestillede sig, at de nye toner ville gøre masserne aggressive og lette at manipulere. I dag er 440 hz standarden for al musik, vi lytter til. Hvad der først lyder som en absurd joke viser sig måske at være noget mere i en film, der følger vibrationerne og forener faglig grundighed med en åben (og musikalsk!) form. Møder med internationale musikologer og lydeksperter folder den sære mikrohistorie ud i et episk format. En ting er sikkert: man kommer aldrig til at lytte til verden med de helt samme ører.

A musicologist investigates the link between Nazi manipulation and all the music we listen to today. Does the obscure theory hold true?

Why did the Nazis change the standard frequency of the tone A from 432 to 440 Hertz? A curious historical footnote turns out to have the most unexpected ramifications, as long as you approach it with an open mind. And that is exactly what Norwegian documentary veteran Gunnar Hall Jensen does, as he investigates the strange theory in the company of musicologist and singer Laurie Amat. Sound is both information and emotions - precisely what the Nazis dreamed of controlling. They imagined that their new tone standards would make the masses aggressive and easy to manipulate. Today, 440 Hz is the standard for all music we listen to. What sounds like an absurd joke at first turns out to be something more in a film that follows the vibrations in an open (and musical!) form. Encounters with international music psychologists and sound experts unravel the strange micro-history in an epic format. One thing is certain: you will never listen to the world around you with the same ears again.

Language

English

Subtitles

No subtitles

Country

Norway

Studio

UpNorth Film

Bonus Content

Q&A
13m

Q&A med Gunnar Hall Jensen (instruktør)

Q&A with Gunnar Hall Jensen (director)