Girls | Museum

  • Documentary
  • 1h 11m

En gruppe unge piger tager kvindekroppen og kunsthistorien op til revision i en enkel, men original rundvisning i kulturens verden.

En gruppe unge piger tager kvindekroppen og kunsthistorien op til revision i en enkel, men original rundvisning i kulturens verden.

Gamle normer og sandheder er under opbrud, også på museerne. En gruppe piger og kvinder i alderen 7-19 år tager ordet og kommenterer på malerierne og skulpturerne, de oplever på et tysk museum. Kvindekroppen i kunsthistorien, magt og autoritet, og tidernes skiftende skønhedsidealer. Pigernes umiddelbare reaktioner og tanker er både dybt indsigtsfulde og fulde af overraskelser. Men der er mere end bare holdninger på spil i en film, som med faglig dybde finder samtiden i (kunst)historien - og omvendt. Grebet er enkelt, men rækkevidden er enorm i Shelly Silvers originale rundvisning.

A group of young girls take a renewed look at the female body and art history in a simple but original guided tour through the world of culture.

Old norms and truths are being re-evaluated, even in museums. A group of girls and women aged between 7 and 19 comments on the paintings and sculptures at a German museum. The female body in art history, power and authority, and beauty ideals - it all changes with the times. The girls’ immediate reactions and thoughts are both profoundly insightful and full of surprises. But more than attitudes are at stake in a film that uses professional depth to explore the contemporary in (art) history - and vice versa. The approach is simple, but Shelly Silver’s original guided tour has a broad reach.

Director

Shelly Silver

Producer

Shelly Silver

Language

German

Subtitles

English

Country

Germany

Studio

House Productions