All Light, Everywhere

  • Documentary
  • 1h 46m

Et svimlende hightech-essay om teknologi og magt, der stiller skarpt på, hvordan de nye midler også giver nyt liv til gamle fordomme.

Et svimlende hightech-essay om teknologi og magt, der stiller skarpt på, hvordan de nye midler også giver nyt liv til gamle fordomme.

Big data og ny teknologi har udvidet den politiske arena til at omfatte alle områder af livet. I sit undersøgende og kaleidoskopiske, men knivskarpe og (tanke)provokerende hightech-essay ser den amerikanske filmskaber Theo Anthony på, hvordan synlighed, viden og magt faktisk hænger sammen i dag. Fra våbenfirmaet Axon, der fremstiller elektrochok-våbnet Taser, til et ophidset borgermøde om overvågning blandt de sorte medborgere i Anthonys hjemby, Baltimore: Der danner sig svimlende mønstre i det komplekse stof. Mønstre, som både rækker bagud i historien og ind i en nær fremtid, hvor kunstig intelligens skal sikre disciplinen i samfundet. Spørgsmålet er bare, om den nye teknologi også er mere objektiv og fair, eller om den blot giver nyt liv til de samme gamle (race)fordomme i en verden, hvor forbrydelse og straf er elementer i en algoritme? Theo Anthony arbejder i et felt mellem undersøgende dokumentarisme og visuel kunst, og ‘All Light, Everywhere’ er et lysende eksempel på en mastermind i aktion.

A dizzying high tech essay about technology and power, investigating how new tools re-invent old prejudices.

Big data and new technologies have expanded the political arena to include all walks of life. In his investigative and kaleidoscopic but razor-sharp and (thought-)provoking high tech essay, the American filmmaker Theo Anthony looks at how visibility, knowledge and power are connected today. From Axon (the arms company behind the Taser electroshock weapon) to an angry citizens’ meeting about surveillance among the black population of Anthony’s native Baltimore, dizzying patterns start forming. Patterns that reach back in history and into a near future, where AI is enforcing the discipline. The question is whether the new technologies are more objective and fair, or if they just give a new lease of life to the same old (racial) prejudices in a world where crime and punishment are variables in an algorithm. Theo Anthony operates in the field between investigative documentarism and visual art, and ‘All Light, Everywhere’ is a bright example of a mastermind in action.

Producer

Riel Roch-Decter

Producer

Sebastian Pardo

Director

Theo Anthony

Language

English

Subtitles

No subtitles

Country

United States

Studio

MEMORY