A Man and a Camera

  • Documentary
  • 1h 4m

Den bedste måde at se denne film på, er ikke at vide noget om den i forvejen. Se den, før den ser dig!

Den bedste måde at se denne film på, er ikke at vide noget om den i forvejen. Se den, før den ser dig!

Hvordan kan det være så svært at beskrive en film, der umiddelbart er så enkel som den her kanonkugle af en provo-doku, uden at afsløre hvorfor den samtidig er så afsindigt grænseoverskridende, nervepirrende - og hylemorsom? Og hvor mange dokumentarfilm er det lige, der starter i horror-mode og slutter som en deadpan feelgood-komedie? ‘A Man and a Camera’ er præcis hvad titlen siger, den er. Vi er i en lille landsby. En mand går rundt med et videokamera. Vi ser kun det - og dem! - som han filmer i tavshed. Helt inde i folks egne hjem. Guido Hendrikx (‘Stranger in Paradise’, CPH:DOX 2017) reducerer sin film til et performativt nulpunkt, fra hvilket den egentlige film skabes af de mennesker, som ufrivilligt ender med at deltage i den. En interventionistisk gestus og en in-your-face-strategi, der konstant er i risiko for at tippe over i sit passivt-aggressive spil med sociale normer og koder - ikke mindst i magtbalancen mellem filmskaberen og den, der filmes. Årets wildcard i CPH:DOX-programmet, og en genial satire over dokumentarismen selv.

The best way to see this film is not knowing anything about it beforehand. Watch it before it watches you!

How can it be so difficult to describe a film that is as simple as this cannonball of a provocative documentary without revealing why it is also so insanely transgressive, nerve-wracking and hilarious? And how many documentaries start as a horror film and end as a deadpan feel-good comedy? ‘A Man and a Camera’ is exactly what the title says it is. We are in a small village. A man walks around with a video camera. We only see the things - and the people! - that he films silently, right inside people’s own homes. Guido Henrikx (‘Stranger in Paradise’, CPH:DOX 2017) reduces his film to a performative rock bottom, and from here, the actual film is created by the people who involuntarily end up participating in it. An interventionist gesture and an in-your-face strategy, which is constantly at risk of tipping over in its passive-aggressive play with social norms and codes - not least in the power balance between filmmaker and those being filmed. This year’s black sheep in the CPH:DOX programme and a brilliant satire on documentary filmmaking itself.

Director and Producer

Guido Hendrikx

Producer

Wouter Jansen

Producer

Jasper Boon

Languages

Dutch, Flemish

Subtitles

English

Country

Netherlands

Studios

boondocs, Aventura

Bonus Content

Q&A
21m

Q&A med Guido Hendrikx (instruktør)

Q&A withGuido Hendrikx (director)