70/30

  • Documentary
  • 1h 38m

Årets åbningsfilm skildrer vor tids største udfordring i tilblivelsen af den danske klimalov og de unge aktivisters kamp for en grøn fremtid.

Årets åbningsfilm skildrer vor tids største udfordring i tilblivelsen af den danske klimalov og de unge aktivisters kamp for en grøn fremtid.

I 2019 gik tusindvis af danske børn og unge på gaden. De droppede skolen for at demonstrere for klimaet, mobiliserede deres forældre og bedsteforældre, og krævede handling - nu. Da der senere på året blev udskrevet valg, stod det klart, at en grøn klimapolitik trak stemmer, og med ét kom klimaet øverst på den politiske dagsorden. ‘7030’ skildrer tilblivelsen af en af verdens mest ambitiøse klimalove med et mål om at reducere Danmarks udledninger af CO2 med 70% i 2030. Men vil politikerne, borgerne og industrien være i stand til at stå sammen om at gøre Danmark til et grønt foregangsland? Eller vil valgløfterne og de grønne ambitioner smuldre, når den nye klimalov møder realiteterne? Klimaminister Dan Jørgensen, tidligere formand for klimaudvalget, Ida Auken, og de to unge klima-aktivister Esther Kjeldahl og Selma de Montgomery er i kapløb med tiden. Med adgang til både de politiske forhandlinger i kulisserne og til de unge aktivisters kamp på gaden, har Phie Ambo skabt en vigtig, engageret og frem for alt inspirerende film om vor tids største udfordring.

This year’s opening film portrays the biggest challenge of our times through the creation of the Danish climate law and the young activists’ fight for a greener future.

In 2019, thousands of Danish children and youths took to the streets. They stayed away from school to demonstrate for the climate, mobilise their parents and grandparents, and demand action – now! When elections were called later the same year, it was clear that green climate policies attracted voters, and suddenly the climate was at the top of the political agenda. ‘7030’ portrays the creation of one of the world’s most ambitious climate laws, with the goal of reducing Denmark’s CO2 emissions by 70% by 2030. But will the politicians, citizens and industry be able to come together to make Denmark a green pioneer? Or will the election promises and green ambitions crumble when the new climate law is faced with reality? The climate minister Dan Jørgensen, the former chair of the climate committee Ida Auken, and the two young climate activists Esther Kjeldahl and Selma de Montgomery are in a race against time. With access to both the political negotiations behind the scenes and to the battle of the young activists on the streets, Phie Ambo has created an important, engaging and, above all, inspiring film about the greatest challenge of our times.

Director

Phie Ambo

Producer

Malene Flindt

Language

Danish

Subtitles

English

Country

Denmark

Studio

Hansen & Pedersen

Bonus Content

Åbningsgalla: Tine Fischer
17m

Åbningstale ved festivaldirektør Tine Fischer

Åbningsgalla: Danmark som klima-foregangsland
49m

Debat: Kan politikere og borgere finde hinanden og gøre Danmark til et klimamæssigt foregangsland? Er tiden endelig moden til den grønne omstilling?

Mød instruktør Phie Ambo og de fire medvirkende fra dette års åbningsfilm på CPH:DOX, ’70/30′: Miljøminister Dan Jørgensen, forhenværende formand for Klimaudvalget, Ida Auken, og de to klimaaktivister, Esther Kjeldahl og Selma de Montgomery.

Q&A
19m

Q&A med Phie Ambo (instruktør)

This Q&A is in Danish.